Optimization packages in R

Povezave na različne metode optimizacije v Rju