Optimization packages in R

Povezave na različne metode optimizacije v Rju

Kliknite na povezavo http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html, če želite odpreti vir.