In the course Data management technologies we will study advanced topics on databases and data management that enable improved access to informations hidden within stored data. We will discuss approaches to data organization, both for transactional and analytic purposes, and survey related technological trends, such as data warehouses, data mining, data stream analysis, and modern non-relational (NoSQL) database management systems. The course builds upon knowledge from two earlier courses: Fundamentals of databases (basic concepts and tools, conceptual modeling, normalization, SQL) and Programming 1 (basic concepts and tools, operational knowledge of Java and Python).

Predmet je zanimiv predvsem za tiste, ki želite v svojih karierah zasesti vodstvene položaje: vodja projektov informatike, vodja informatike v podjetju, svetovalec za področje informatike v podjetju.

Spoznali bomo koncepte obvladovanja informatike v podjetjih, v okviru tega bomo spoznali standarda COBIT in ITIL.

Pomemben sklop predmeta bo projektno vodenje. FRI si je namreč privoščil avanturo s tem, ko je ukinil predmet za projektno vodenje, zato bomo to vrzel zapolnili pri tem predmetu. Razumevanje konceptov vodenje projektov in dela na projektih je v računalništvu in informatiki namreč izjemno pomembno. Celo kariero boste namreč sodelovali na projektih. Spoznali bomo standard PMBoK in nekatera izbrana poglavja področja vodenja projektov informatike. Strategija informatike je pomembno področje, katere koncepte boste še kako morali razumeti v vaših karierah.

Spoznali se bomo s koncepti strateškega planiranja v splošnem in v okviru tega spoznali glavne funkcije managementa v splošnem. Znanje strateškega planiranja v splošnem bomo nato nadgradili z vsebinskim sklopom strateškega planiranja informatike.

Vsekakor pa bomo v okviru predmeta imeli tudi nekaj vabljenih predavanj. Šlo bo bodisi za »čista predavanja«, bodisi bo gost sodeloval v diskusiji z menoj in vami.

Veselim se skupnih tedenskih srečanj na predavanjih tega predmeta.

 Rok Rupnik