Pri predmetu Tehnologija upravljanja podatkov bomo obdelali nekatere napredne teme s področja podatkovnih baz, ki se tičejo upravljanja s podatki (angl. data management) in s tem zagotavljajo kvalitetnejši dostop do informacij, ki se v podatkih skrivajo. Spoznali se bomo s pristopi za organizacijo shranjevanja podatkov v transakcijske in analitične namene in seznanili z nekaterimi sodobnimi trendi na povezanih področjih, kot so npr. podatkovna skladišča, podatkovno rudarjenje, podatkovni tokovi in sodobne nerelacijske podatkovne baze. Predmet se tesno navezuje na dva predmeta nižjih letnikov, in sicer na Osnove podatkovnih baz (osnove, načrtovanje, normalizacija, SQL) in Programiranje 1 (uporaba orodij, Java/Python).

Cilj predmeta je študente naučiti sistematičnih in discipliniranih pristopov k razvoju informacijskih sistemov. V okviru predmeta bodo predstavljeni tako tradicionalni kot tudi modernejši pristopi k razvoju informacijskih sistemov. Splošno o razvoju IS opis življenjskih modelov razvoja IS, pristopi in metodologije razvoja IS,problem obvladovanja kakovosti razvoja IS;Strukturni razvoj, osnove strukturnega razvoja; predstavitev osnovnih aktivnosti strukturnega razvoja;Objektni razvoj,osnove objektnega razvoja;predstavitev osnovnih aktivnosti objektnega razvoja; primerjava objektni-strukturni razvoj; Sodobne lahke in agilne metodologije,predstavitev osnovnih konceptov; predstavitev dobrih praks; konkretni primeri lahkih in agilnih pristopov.

Predmet je zanimiv predvsem za tiste, ki želite v svojih karierah zasesti vodstvene položaje: vodja projektov informatike, vodja informatike v podjetju, svetovalec za področje informatike v podjetju.

Spoznali bomo koncepte obvladovanja informatike v podjetjih, v okviru tega bomo spoznali standarda COBIT in ITIL.

Pomemben sklop predmeta bo projektno vodenje. FRI si je namreč privoščil avanturo s tem, ko je ukinil predmet za projektno vodenje, zato bomo to vrzel zapolnili pri tem predmetu. Razumevanje konceptov vodenje projektov in dela na projektih je v računalništvu in informatiki namreč izjemno pomembno. Celo kariero boste namreč sodelovali na projektih. Spoznali bomo standard PMBoK in nekatera izbrana poglavja področja vodenja projektov informatike.

Strategija informatike je pomembno področje, katere koncepte boste še kako morali razumeti v vaših karierah. Spoznali se bomo s koncepti strateškega planiranja v splošnem in v okviru tega spoznali glavne funkcije managementa v splošnem. Znanje strateškega planiranja v splošnem bomo nato nadgradili z vsebinskim sklopom strateškega planiranja informatike.

Vsekakor pa bomo v okviru predmeta imeli tudi nekaj vabljenih predavanj. Šlo bo bodisi za »čista predavanja«, bodisi bo gost sodeloval v diskusiji z menoj in vami.

 

Veselim se skupnih tedenskih srečanj na predavanjih tega predmeta.

 

Rok Rupnik