Week Name Description
Page Vsebina predmeta

Vsebina:
 1. urejanje besedil v LaTeXu
 2. osnove strokovnih besedil (struktura, jezikovni slog, pogoste slovnične napake, citiranje virov)
 3. citiranje virov s pomočjo BibTeXa
 4. akademsko publiciranje, recenziranje, odprt dostop, bibliografski kazalci, plagiatorstvo
 5. iskanje informacij, akademski spletni portali, knjižnice, seznami, miselni vzorci
 6. bibliometrični kazalci
 7. osebna produktivnost in projektni pristop
 8. raziskovalne metode v računalništvu in informatiki
 9. dispozicija diplomske naloge
 10. načrtovanje kariere, pisanje CV
 11. osnutek diplome
 12. govorne prezentacije


File LaTeX vzorec za diplomsko nalogo
LaTeX vzorec je osnova za pisanje diplomske naloge. Vsebuje pa tudi nekaj osnovnih navodil glede uporabe LaTeXa, citiranja in iskanja virov ter izogibanja najbolj pogostih slovničnih napak v slovenščini.
1 October - 7 October File Prosojnice
File Miselni vzorec za izdelavo diplomskega dela
URL MiKTeX

TeX za Windows platformo.

URL TexMaker

Prosto dostopen LaTeX urejevalnik neodvisen od platforme.

 

URL TeXShop

TeX previewer for Mac OS X

 

URL ShareLaTeX


 

8 October - 14 October File Prosojnice
URL Wikipedia: LaTeX

File LaTeX skripta
URL Ne najkrajši uvod v LaTeX 2e

File Pogoste napake pri pisanje v LaTeXu
File Vzorec LaTeX datoteke za 1. nalogo
15 October - 21 October File Prosojnice
File Nasveti za pisanje
URL Terminološki slovar informatike

URL Slovar slovenskega knjižnega jezika

URL Slovnična pravila

URL Besana

File Vzorec LaTeX datoteke za 2. nalogo
22 October - 28 October File Prosojnice
URL Uporaba BibTeX iz LaTeXa
File Primer uporabe BibTeXa
File Primer datoteke za literaturo v formatu .bib
URL ePrints.FRI
URL Raziskovalno delo na FRI

URL COBISS - osebne bibliografije

URL Google Scholar
File Vzorec LaTeX datotek za 3. nalogo
5 November - 11 November File Prosojnice
URL Scholary peer review
URL Google Scholar
URL Academia
URL Research Gate
URL Hundreds of open access journals accept fake science paper
File Vzorec za 4. nalogo
12 November - 18 November File Prosojnice
File Miselni vzorec diplomske naloge

To je miselni vzorec, kako se lotiti diplomske naloge, toda še po starem študijskem sistemu. Logistika, časovni okvir itd. so se medtem spremenili, toda veliko vsebinskih vprašanj je še vedno aktualnih.

V vaši nalogi izhajata iz dejstva, da ste se že odločili za določeno temo, zato jo morate račleniti predvsem po tej vsebinski plati.

URL IEEE Explore

IEEE Explore

URL ACM Digital Library

ACM Digital Library

19 November - 25 November File prosojnice
URL SICRIS
URL Web of Science
URL Sokalova afera
URL SCIgen - generator nesmiselnih člankov
URL Nova pisarija
File Predloga za 6. nalogo
26 November - 2 December File prosojnice
URL Eat That Frog & The ABCDE Method
URL Brian Tracy: Pojej živo žabo
URL Pomodoro Technique
URL Getting Things Done = Gremo to dokončat
File Predloga za 7. nalogo
3 December - 9 December File Prosojnice
URL Research design
File Predloga za 8.nalogo
10 December - 16 December File Prosojnice
URL Guidelines for writing a Review Article
URL How to write a dissertation in computer science
URL Writing a journal article (Taylor & Francis)
File Predloga za 9. nalogo
17 December - 23 December File Prosojnice
URL Perfect Elevator Pitch
URL Načrtovanje akademske kariere: Elsevier Publishing Campus
URL Europass format za življenjepis
File Predloga za 10. nalogo
31 December - 6 January File Prosojnice
File LaTeX vzorec za diplomsko nalogo
LaTeX vzorec je osnova za pisanje diplomske naloge. Vsebuje pa tudi nekaj osnovnih navodil glede uporabe LaTeXa, citiranja in iskanja virov ter izogibanja najbolj pogostih slovničnih napak v slovenščini.
7 January - 13 January File Prosojnice
File 5 Keys to Great Nonverbal Communication
URL How to prepare and deliver a presentation
URL Delivering a bad presentation
URL Good oral presentation
File LaTeX vzorec za prosojnice (Beamer)
URL How to prepare a presentation?
URL Primer prezentacije v Preziju
URL Prezi