Weekly outline

 • 30 September - 6 October

  Začetek predavanj: pregled predmeta 

  - pregled predmeta in obveznosti študentov, ocenjevanje

  PREDAVANJA:

  - strojno učenje, odkrivanje zakonitosti iz podatkov,podatkovno rudarjenje, (Pregled aplikacij)
  - klasifikacija in regresija


  LABORATORIJSKE VAJE SE ZAČNEJO NASLEDNJI TEDEN


  • 7 October - 13 October

   Predavanja:

   - pregled metod SU: odločitvena in regresijska drevesa, linearna regresija in Naivni Bayes, K-NN  nevronske mreže
   - definicije učenja, inteligence, umetne inteligence,
   - naravno učenje, inteligenca in zavest


   Laboratorijske vaje: Uvod v R

  • This week

   14 October - 20 October

    PREDAVANJA - odpadejo


   Vaje

   Laboratorijske vaje: Vizualizacija podatkov

  • 21 October - 27 October

    PREDAVANJA:

   - Osnovni principi strojnega učenja: MDL, inkrementalno, večkratna razlaga, ocenjevanje verjetnosti, preveliko prileganje
   -  Ocenjevanje učenja: točnost, matrika napak, cena, Brier, Informacijska vsebina, senzitivnost in specifičnost, ROC, AUC; Regresija: MSE, RMSE, MAE, RMAE

   - primer ocenjevanja učenja: breast cancer 

   LABORATORIJSKE VAJE:

   Uvod v klasifikacijo (odločitvena drevesa, klasifikacijska točnost, Brier score, izpitna naloga)

  • 28 October - 3 November

   PREDAVANJA:

   - gradnja odločitvenih dreves, ocenjevanje atributov, Gain in gain-ratio
   - binarizacija atributov, kratkovidnost, rezanje dreves: REP (zmanjšanje napake z rezalno množico), primer, MEP (m-ocena),
    ocenjevanje verjetnosti, vaja iz rezanja MEP, manjkajoče vrednosti atributov, numerični atributi

   - gradnja in rezanje regresijskih dreves (varianca = MSE, pričakovano zmanjšanje variance, m-ocena za rezanje regresijskih dreves)