Topic outline

  • Cilj predmeta je razvijati kompetence študentov potrebne za:

   o   identifikacijo in vrednostno oceno potencialnih digitalnih poslovnih priložnosti (analiza obstoječega trga digitalnih izdelkov, analiza konkurenčnih vrzeli in potencialnih konkurenčnih prednosti, izbira pravega digitalnega poslovnega modela…),

   o   učinkovito delovanje znotraj zagonskih (start-up) ekip in uporabo dobrih praks uspešnega timskega dela (učinkovita komunikacija, ustvarjanje pozitivnega vzdušja v ekipi, sodobni pristopi k razreševanju konfliktov) 

   o   učinkovito vodenje kolegov pri skupnem delu (načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrola podjetniške ekipe).


   Da bi študenti razvil zgoraj omenjene sposobnosti bodo v sklopu vaj pripravili poslovni načrt digitalne poslovne priložnosti - ocena predmeta bo 100% odvisna od pripravljenega poslovnega načrta.


   Kriteriji ocenjevanja:

   1. poslovni načrt = 100 točk


   Točkovanje:

   Točke:  Ocene:

   90-100  10

   80-89,99  9

   70-79,99  8

   60-69,99  7

   50-59,99  6


   Predmet se izvaja v poletnem semestru.


   Za dodatne informacije pišite na tomaz.hovelja@fri.uni-lj.si

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10