Задачи

седмица Задачи Краен рок Испраќање Оценка
Kick-off: GitHub repository + starting point & plan (group) понеделник, 23 октомври 2023, 00:00
First report (group) понеделник, 20 ноември 2023, 23:55
Second report (group) понеделник, 18 декември 2023, 00:00
Final report (group) понеделник, 8 јануари 2024, 00:00
Final presentation (group) понеделник, 15 јануари 2024, 00:00