1. domača naloga: priprava recepta

Opened: Thursday, 24 February 2022, 12:00 AM
Due: Sunday, 6 March 2022, 11:55 PM

Napišite kratko navodilo za pripravo izbrane jedi (pica, testenine, ...).
1.Navodila napišite samo v pisni obliki
2.Navodila predstavite samo s slikami
3.Kombinacija obojega (Besedilo+Slike)
+4. Predstavite navodila v kombinaciji z drugimi mediji: video, animacija, zvok, interaktivna spletna stran,

Za vsako predstavitev naredite svoj dokument. Pri pripravi dokumnetov pazite poleg sporočilne vrednosti tudi na grafično in celostno podobo.
(v primeru prevelikega videa objavite samo povezavo)