Viri/Literature

Most of the material is in the lecture notes, which you can find under the corresponding week. Parts of the course material can be found in one of the following books, which you can find in the library FKKT and FRI:

Večina snovi je na prosojnicah in drugih virh, ki so pripeti po tednih, delno pa je obdelana (z nekaj izjemami, predvsem primeri algoritmov) tudi v standardnih virih za matematične predmete. Nekaj, ki jih najdete tudi v knjižnici FKKT in FRI:

 • Tomšič, Orel, Mramor: Matematika I (krivulje v ravnini)
 • Tomšič, Orel, Mramor: Matematika II (funkcije dveh in več spremenljivk, diferencialne enačbe)
 • Orel: Numerična matematika
 • Searle: Linear Models
 • Charles M. Grinstead, J. Laurie Snell: Introduction to probability, Chapter 11(Markov chains) & Chapter 12 (Random walks) 

 • Paul's Online Math Notes: Differential equations 
 • James Stewart: Calculus: early transcendentals (5th edition), Brooks/Cole - Thomson, cop. 2003
 • Borut Jurčič Zlobec, Neža Mramor Kosta, : Zbirka nalog iz matematike I; Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
 • Borut Jurčič Zlobec, Neža Mramor Kosta, : Zbirka nalog iz matematike I; Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
 • Pavlina Mizori Oblak: Matematika za študente tehnike 1. in 2. del; Ljubljana, Fakulteta za strojništvo
 • Calculus blue video text

Solved exercises from the previous exams are on this link:

Aljaž Zalar: Solved exercises from exams in Mathematical Modelling.


Last modified: Monday, 16 August 2021, 1:56 PM