O predmetu

Algoritmi in podatkovne strukture je predmet v 2. letniku visokošolskega strokovnega študija računalništva in informatike. Izvaja se v zimskem semestru v obsegu treh ur predavanj in dveh ur vaj.

Opis predmeta

Programiranje brez poznavanja algoritmov in podatkovnih struktur (APS) je kot trenje orehov brez kladiva - gre bolj počasi, lahko ostaneš lačen. Pri APS bomo za različne vrste orehov spoznavali različna kladiva. Za orehi se seveda skrivajo računalniški problemi, za kladivi pa postopki reševanja problemov in hranjenja podatkov. Če uživate v programiranju, boste po APS še bolj.

Računalniškim postopkom bolj umetelno pravimo tudi algoritmi, načinu hranjenja podatkov pa podatkovne strukture. Spoznali boste algoritme za različne probleme. Tako se boste naučili hitro množiti, urejati karte na sto in en način, iz velikih problemov delati manjše, požrešno zlagati stvari v vrečke in še in še - življenje vam bo postalo popolnoma jasno in enostavno. Razkrite vam bodo dobro varovane skrivnosti podatkovnih struktur. Spoznali boste, da računalniški podatki niso le števila, nizi in tabele, ampak obstajajo tudi skladi, vrste, seznami, drevesa, kopice, grafi itd. Od daleč boste prepoznali, kateri algoritem je hitrejši in katero drevo je višje - vaše ali sosedovo. Še več, spoznali boste različne metode za reševanje življensko pomembnih problemov in nenazadnje naučili se boste napisati hitrejši in lepši algoritem kot sosed. Razen, če seveda vaš sosed ni poslušal APS.

"May the source be with you."

Informacije o predmetu

Informacije o predmetu Algoritmi in podatkovne strukture 1 se bodo nahajale v okviru naslednjih strani:

  • e-ucilnica - ravnokar prebirate, tukaj bo na voljo večina sprotnih informacij,
  • studIS - informacije o izpitih in ocenah.

Predavanja

Predavanja so namenjena spoznavanju učne snovi. Potekajo v celoti avditorno, ob pomoči prosojnic, razni primeri in izpeljave pa bodo prikazani na tabli.

Vaje

Vaje so namenjene utrjevanju učne snovi, reševanju algoritmičnih izzivov in nalog. Vaje so izmenoma en teden teoretične (avditorne) in naslednji praktične (reševanje izzivov), treba pa bo izdelati tudi tri obsežnejše domače naloge. 

  • Vaje potekajo po skupinah v računalniških učilnicah.
  • Asistent: Igor Rožanc
  • Elektronska pošta: igor.rozanc@fri.uni-lj.si 
  • Govorilne ure: PONEDELJEK od 10.00 do 11.00 ure v R2-50 

Pomoč pri predmetu lahko nudi tudi demonstrator, ki na različne načine pomaga pri izvedbi vaj, predvsem pa študentom svetuje pri reševanju nalog.

  • Demonstrator:  Mark Žnidar
  • Elektronska pošta:  mz0088@student.uni-lj.si
  • Konzultacijske ure: SREDA od 18.00 do 19.00 ure v Pr07

Last modified: Tuesday, 17 October 2023, 5:22 PM