1. Odprite svoj projekt s prejšnjih vaj ali ustvarite novega (glejte navodila za izvedbo 1. vaje).

 2. Z lestvičnim diagramom izdelajte program, ki ob pritisku na zeleno tipko spreminja stanje zelene lučke(0 → 1 → 0 ...). Uporabite detekcijo pozitivne fronte R_TRIG in pomnilno celico RS.

 3. Spoznajte števnik/števec (counter) – preizkusite takega, ki lahko šteje navzgor ali navzdol, torej uporabite funkcijski blok CTUD iz knjižnice Tc2_StandardCounter.

 4. Preizkusite uporabo časovnikov iz knjižnice Tc2_Standard → Timer: generator pulza TP, zakasnitev vklopa TON in zakasnitev izklopa TOF.
  • Kot vhod IN funkcijskega bloka časovnika uporabite tipko, na izhod Q pa vežite lučko.
  • Čas na vhodu PT je tipa TIME; konstanto določimo v tej obliki: T#2ms, T#1min3s ipd.

 5. Uporaba funkcij FUN in funkcijskih blokov FB:
  • Ustvarite novo funkcijo, ki naj opravlja logični IN nad dvema vhodoma x1 in x2. Izhod naj bo y. To funkcijo kličite v programu MAIN, kjer določite vhode in izhode - lahko so tipke in lučka.
  • Izdelajte prvo različico funkcijskega bloka za krmiljenje motorja. Nastaviti morate dva izhodna bita: smer (0: naprej, 1: nazaj) in premik (0: mirovanje, 1: premikanje). Kaj bodo vhodi v FB?

 6. Izberite učni model za svoj projekt:
 7. Odprite elektro načrt učnega modela (povezave so v prejšnji točki) in se spoznajte z vhodi %I* in izhodi %Q*. V TwinCAT ustvarite nov seznam globalnih spremenljivk (GVL - global variable list) in vanj vpišite vhode in izhode.

 8. Preberite si dokument Ročno vodenje - zahteve, kjer so zbrane zahteve glede ročnega vodenja. Izdelajte rešitev, ki bo predmet prvega vmesnega preverjanja projekta.

 9. Shranite projekt in ga arhivirajte za uporabo na naslednjih vajah: FileSave Project As Archive...