Available courses

  • nosilec: Neža Mramor-Kosta
  • nosilec: Žiga Virk
  • nosilec: Aljaž Zalar
Cilj predmeta je nadgraditi osnovno poznavanje in razumevanje pojmov matematične analize in linearne algebre z zahtevnejšimi pojmi, prikazati njihovo uporabo pri matematičnem modeliranju pojavov v računalništvu in drugih znanostih in osnovne metode za računanje dobljenih modelov. Za opravljen…
  • nosilec: Andrej Bauer
  • nosilec: Matija Pretnar
Pri predmetu spoznamo koncepte in principe, na katerih slonijo moderni programski jeziki. Poudarek je na razumevanju s stališča programerja, čeprav se posvetimo tudi teoretičnim osnovam, na katerih sloni načrtovanje programskih jezikov. 1. Uvod in artimetični izrazi o programskih jezikih…
  • nosilec: Rok Žitko
Cilj predmeta Računalniške tehnologije je študentom računalništva in informatike predstaviti fizikalne in tehnološke temelje delovanja in izdelave računalnikov, kvantitativno obravnavo nekaterih relevantnih  primerov s področja fizike trdne snovi in predstavitev uporabe fizikalnih zako…