Available courses

Category: 2nd year
Namen predmeta APS1 je naučiti udeležence algoritmičnega razmišljanja. Ukvarjali se bomo s pravilnostjo in učinkovitostjo algoritmov. Spoznali bomo več osnovnih algoritmov in z njimi povezanih podatkovnih struktur, ki bodo predstavljali našo osnovno orodjarno. Poleg tega bodo služili kot pr…
Category: 2nd year
Predavanja: Uvod: splošno o metodah razvoja algoritmov,  o analizi algoritmov,  o računski zahtevnosti algoritmov in problemov Deli in vladaj: opis metode, primeri problemov in algoritmov (glejte primere v točki 12 spodaj) Požrešna metoda: opis metode, primeri Postopno iz…
Category: 2nd year
NoneNone
Category: 2nd year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove o podatkovnih bazah, to je, kaj so prednosti uporabe podatkovnih baz v primerjavi z drugimi načini shranjevanja podatkov; kako podatkovne baze delujejo in kako upravljamo z njimi; kaj so sistemi za upravljanje s podatkov…
  • nosilec: Jurij Mihelič
  • nosilec: Borut Robič
Category: 2nd year
Cilj predmeta je podati kakovostno znanje s področja sodobnih operacijskih sistemov: obrazložiti vlogo OS v različnih vrstah računalniških sistemov (napram strojni in programski opremi ter uporabniku); pojasniti naloge, zgradbo, delovanje, implementacijo in sodelovanje sestavnih delov OS; in s…
  • nosilec: Patricio Bulić
Category: 2nd year
Cilj predmeta je poznavanje zgradbe in delovanja mikroprocesorjev, mikrokrmilnikov, različnih tipov prepomnilnikov, glavnega pomnilnika in navideznega pomnilnika, spoznamo se pa tudi z vhodno/izhodnimi napravami oziroma celotnimi vhodno/izhodnimi sistemi.None
Category: 2nd year
Živimo v informacijski dobi. Informacijska tehnologija preoblikuje civilizacijo temeljiteje in hitreje kot katerakoli tehnologija v preteklosti. Pomen informacije je zelo širok - sem sodijo tehnologija interneta, možnosti enostavnega dostopanja do najrazličnejših podatkov, enostavnost komunici…
  • nosilec: Aleksandar Jurišić
Category: 2nd year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne verjetnosti in statistike. Definicija verjetnosti, računanje z dogodki, pogojna verjetnost, obrazec razbitja in Bayesov obrazec, Bernullijevo zaporedje neodvisnih poskusov, Laplaceov intervalski obrazec, funkcija napake…