Tedenski oris

 • Splošno

  Cilj predmeta Računalniške tehnologije je seznaniti študente z osnovnimi načeli moderne fizike, ki omogočajo razumeti delovanje tako današnjih računalnikov kot tudi prihajajočih računalniških in kvantnih tehnologij. Podrobneje se obravnava osnove kvantne mehanike, zgradbo snovi, ter električne, optične in magnetne lastnosti tehnološko pomembnih materialov. Osnovne ideje so ilustrirane s primeri, ki so relevantni v računalništvu.

  Predava izr. prof. dr. Rok Žitko z Instituta Jožef Stefan, rok.zitko@ijs.si, domača stran. Telefon: (01) 4773571.

  Predavanja so ob  sredah ob 14h v P03 s pričetkom 21. 2. 2018. (Pozorni bodite na spremembo ure in predavalnice!)

  Vaje vodi asistent Pavel Kos, pavel.kos@fmf.uni-lj.si, (petek ob 8h v PR16). Prvi teden vaj ne bo, torej z vajami pričnemo 2. 3. 2018!

  1. kolokvij bo 25. 4. 2018 ob 18.00 v predavalnici 3. Na kolokvij lahko prinesete en popisani A4 list in kalkulator.

  2. kolokvij in 1. pisni izpit bosta 18.6. ob 10.15 v P03. Vsak se lahko odloči ali bo pisal izpit ali kolokvij. Ponovno lahko prinesete en popisani A4 list in kalkulator.

  2. pisni izpit bo v torek, 3. 7. 20018 ob 10.15 v P03.

  Izpitni roki (pisni izpit): 18. 6., 3. 7. in 30. 8. 2018. Pisni del izpita je možno opraviti tudi že s kolokviji. Ustni izpiti bodo nekaj dni za vsakih pisnim izpitom. Dodatni roki za ustni izpit so možni po dogovoru. Pogoj za opravljanje ustnega izpita so opravljeni kolokviji (oz. pisni izpit). Končna ocena je povprečje ocen pisnega in ustnega dela, obe pa morata biti pozitivni.

  Literatura:

  • Rok Žitko: Kvantne in računalniške tehnologije, DMFA, Ljubljana (2017)
  • Radko Osredkar: Fizika snovi in mikroelektronske tehnologije. Založba FRI (2006)
  • Janez Strnad: Fizika. Štiri knjige, DMFA. Relevantna so nekatera izbrana poglavja.
  • Nielsen, Chuang: Quantum computation and quantum information. Cambridge University Press (2000). Prvi dve poglavji.
  • James Gleick: The Information: A History, a Theory, A Flood (2011). Poljudnoznanstvena knjiga o pojmu informacije.

  Vsebina:

  • Nihanje in valovanje
  • Snov in sevanje
  • Kvantna mehanika
  • Kvantno računanje in komuniciranje
  • Kvantni delci
  • Kvantna nedoločenost
  • Kvantni računalniki
  • Elektronska mikroskopija
  • Elektroni v snovi
  • Kovine
  • Polprevodniki in izolatorji
  • Polprevodniške naprave
  • Heterostrukture
  • Nanotehnologija
  • Magnetizem
  • Hranjenje podatkov