Week Name Description
File Izpitna vprašanja

Predvidena izpitna vprašanja za ustne izpite. Na ustnem izpitu se odgovarja na pet naključno izžrebanih vprašanj s tega seznama.

File Naloge Vaje

Tekst nalog, ki jih delamo na vajah

File Zapiski iz vaj
File Starejša skripta rešeni nalog
File Exercises with solutions
File Kazalo učbenika "Kvantne in računalniške tehnologije"
1. teden (13.2.-17.2.) File 1. predavanje