Week Name Description
URL Samo-prilagodljive pametne storitve
Predstavitveno predavanje, 16. januarja 2020.
Folder Opis predmeta (Course description)

Cilji in pridobljena znanja

Cilj predmeta je preštudirati celotni proces razvoja pametnih aplikacij. Gre za aplikacije, ki imajo še posebej izražene uporabniške, aplikacijske in sistemske zahteve. Običajno temeljijo na internetu stvari, umetni inteligenci, računalništvu v oblaku ter na tehnologijah veriženja blokov.

Računalništvo v megli predstavlja nekakšno skupno ime za vse te tehnologije. Predlagani predmet se bo osredotočil na teorijo in prakso pri razvoju kompleksnih, komponentnih, večstopenjsko (od roba omrežja do oblaka) zasnovanih aplikacij. Študent bo pridobil znanja s področja programskega inženirstva na preseku omenjenih štirih tehnoloških zvrsti. Cilj predmeta je okrepiti razumevanje primerov uporabe, funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev, pristopov k načrtovanju, aktualnih pristopov za reševanje specifičnih zahtev po zanesljivem delovanju, kakovosti storitve, zaupanju ter tudi poglavitnih tehnologij, ki se uporabljajo z namenom naslavljanja celotnega nabora zahtev, vključno s procesom integracije aplikacij, orkestracije in nadzorom nad njihovim izvajanjem.

Objectives and competencies

The course goal is to study the overall software engineering process for the development of smart Artificial Intelligence-based fog computing applications. Fog applications usually employ Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), cloud computing and blockchain technologies. This course will focus on the theory and practice when developing complex, component-based, compute, memory and network-intensive multi-tier cloud applications.

The student will gain software engineering competencies at the cross-section of the above mentioned four technology types. Passing this course will result in an improved understanding of the use cases, the functional and non-functional requirements, the current approaches to addressing various dependability, Quality of Service, and trust-related concerns, the major technologies that are commonly used in order to address the whole spectrum of requirements,including orchestration, and the overall integration process.

URL Primer razvojnega okolja za časovno-kritične aplikacije v oblaku SWITCH (2015-2018)

 

 

URL Razvoj pametnih storitev in platforma za izmenjavo virov računalništva v megli DECENTER (2018-2021)

 

 

URL Razvojno okolje za več oblakov mOSAIC (2010-2013)

 

 

URL Prezentacija na World Construction Forumu

  

  

14-19 februar URL Uvod - 1. del
URL Uvod - 2. del
File Seznam zanimivih projektov
21-26 februar URL Uvod 3: nadaljevanje - posnetek
URL Uvod 4: nadaljevanje - posnetek
28 februar - 5 marec URL Prezentacije (Presentations)
URL Vaje - pametne pogodbe - Exercises - smart contracts
File Guide for implementation of smart contracts
File Smart contract - example 1
File Smart contract - example 2
File Smart contract - example 3
File Smart contract - example 4
7-12 marec File Development guide for Smart Contracts
File Design Patterns for Smart Contracts in the Ethereum Ecosystem
File Fixed price solidity example
File Dynamic price solidity example
14-19 marec URL 18-3-2021 Lect - Overview of the course contents

Pregled nad vsebino predmeta

URL 18-3-2021 Lect - AI in the DECENTER project

18-3-2021 Predavanje UI pri projektu DECENTER

File Overview of AI Design Approaches in DECENTER
21-26 marec URL Vaje - AI Package
URL AI-package example

prepare your MQTT server or use the provided one and update the Dockerfile if necessary. 

build -t dec-base-demo .

docker build -t dec-yolov3 .

docker run -it dec-yolov3 bash

python main.py


28. marec - 2. april File Docker images
4-9. april File Multitier applications for scalability and adaptation
File Experimental - Multitier Use Cases
File Elementary File Upload Scenario
File SWITCH-ing from Multi-tenant to Event-Driven VC Services
File QoS-aware orchestration - presentation
File QoS-aware orchestration of network-intensive software utilities within Software Defined Data Centers
11-16. april File Designing Smart Homes
18-23. april File Benchmarking prezentacija
File Benchmarking članek
File Benchmarking - handbook
4 May - 10 May File Business Model Canvas