Неделя Название Описание
Гиперссылка Samo-prilagodljive pametne storitve
Predstavitveno predavanje, 16. januarja 2020.
Папка Opis predmeta (Course description)

Cilji in pridobljena znanja

Cilj predmeta je preštudirati celotni proces razvoja pametnih aplikacij. Gre za aplikacije, ki imajo še posebej izražene uporabniške, aplikacijske in sistemske zahteve. Običajno temeljijo na internetu stvari, umetni inteligenci, računalništvu v oblaku ter na tehnologijah veriženja blokov.

Računalništvo v megli predstavlja nekakšno skupno ime za vse te tehnologije. Predlagani predmet se bo osredotočil na teorijo in prakso pri razvoju kompleksnih, komponentnih, večstopenjsko (od roba omrežja do oblaka) zasnovanih aplikacij. Študent bo pridobil znanja s področja programskega inženirstva na preseku omenjenih štirih tehnoloških zvrsti. Cilj predmeta je okrepiti razumevanje primerov uporabe, funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev, pristopov k načrtovanju, aktualnih pristopov za reševanje specifičnih zahtev po zanesljivem delovanju, kakovosti storitve, zaupanju ter tudi poglavitnih tehnologij, ki se uporabljajo z namenom naslavljanja celotnega nabora zahtev, vključno s procesom integracije aplikacij, orkestracije in nadzorom nad njihovim izvajanjem.

Objectives and competencies

The course goal is to study the overall software engineering process for the development of smart Artificial Intelligence-based fog computing applications. Fog applications usually employ Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), cloud computing and blockchain technologies. This course will focus on the theory and practice when developing complex, component-based, compute, memory and network-intensive multi-tier cloud applications.

The student will gain software engineering competencies at the cross-section of the above mentioned four technology types. Passing this course will result in an improved understanding of the use cases, the functional and non-functional requirements, the current approaches to addressing various dependability, Quality of Service, and trust-related concerns, the major technologies that are commonly used in order to address the whole spectrum of requirements,including orchestration, and the overall integration process.

Гиперссылка Primer razvojnega okolja za časovno-kritične aplikacije v oblaku SWITCH (2015-2018)

 

 

Гиперссылка Razvoj pametnih storitev in platforma za izmenjavo virov računalništva v megli DECENTER (2018-2021)

 

 

Гиперссылка Razvojno okolje za več oblakov mOSAIC (2010-2013)

 

 

Гиперссылка Prezentacija na World Construction Forumu

  

  

15-20 februar Гиперссылка Uvod - 1. del
Гиперссылка Uvod - 2. del
Файл Projektna naloga
Spoštovani! 
Na priloženi povezavi so projektne naloge. Prosim, da predlagate eno in mi pošljete email z opisom vaših kvalifikacij (do 100 besed). 
Z lepimi pozdravi, Vlado Stankovski

Dear Colleague,
The attached document contains various projects. Please choose one and write an email to me with description of your qualifications (up to 100 words). 
Best regards, Vlado Stankovski
Файл Seznam zanimivih projektov
22-27 februar Гиперссылка Uvod 3: nadaljevanje - posnetek
Гиперссылка Uvod 4: nadaljevanje - posnetek
1-6 marec Гиперссылка Prezentacije (Presentations)
Гиперссылка Vaje - pametne pogodbe - Exercises - smart contracts
Файл Guide for implementation of smart contracts
Файл Smart contract - example 1
Файл Smart contract - example 2
Файл Smart contract - example 3
8-13 marec Файл Development guide for Smart Contracts
Файл Design Patterns for Smart Contracts in the Ethereum Ecosystem
Файл Fixed price solidity example
Файл Dynamic price solidity example
15-20 marec Гиперссылка 18-3-2021 Lect - Overview of the course contents

Pregled nad vsebino predmeta

Гиперссылка 18-3-2021 Lect - AI in the DECENTER project

18-3-2021 Predavanje UI pri projektu DECENTER

Файл Overview of AI Design Approaches in DECENTER
23 March - 29 March Гиперссылка Vaje - AI Package
Гиперссылка AI-package example

prepare your MQTT server or use the provided one and update the Dockerfile if necessary. 

build -t dec-base-demo .

docker build -t dec-yolov3 .

docker run -it dec-yolov3 bash

python main.py


30 March - 5 April Файл Docker images
6 April - 12 April Файл Multitier applications for scalability and adaptation
Файл Experimental - Multitier Use Cases
Файл Elementary File Upload Scenario
Файл SWITCH-ing from Multi-tenant to Event-Driven VC Services
Файл QoS-aware orchestration - presentation
Файл QoS-aware orchestration of network-intensive software utilities within Software Defined Data Centers
13 April - 19 April Файл Designing Smart Homes
20 April - 26 April Файл Benchmarking prezentacija
Файл Benchmarking članek
Файл Benchmarking - handbook
4 May - 10 May Файл Business Model Canvas