Teden Ime Opis
URL Samo-prilagodljive pametne storitve
Predstavitveno predavanje, 16. januarja 2020.
Mapa Opis predmeta (Course description)

Cilji in pridobljena znanja

Cilj predmeta je preštudirati celotni proces razvoja pametnih aplikacij. Gre za aplikacije, ki imajo še posebej izražene uporabniške, aplikacijske in sistemske zahteve. Običajno temeljijo na internetu stvari, umetni inteligenci, računalništvu v oblaku ter na tehnologijah veriženja blokov.

Računalništvo v megli predstavlja nekakšno skupno ime za vse te tehnologije. Predlagani predmet se bo osredotočil na teorijo in prakso pri razvoju kompleksnih, komponentnih, večstopenjsko (od roba omrežja do oblaka) zasnovanih aplikacij. Študent bo pridobil znanja s področja programskega inženirstva na preseku omenjenih štirih tehnoloških zvrsti. Cilj predmeta je okrepiti razumevanje primerov uporabe, funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev, pristopov k načrtovanju, aktualnih pristopov za reševanje specifičnih zahtev po zanesljivem delovanju, kakovosti storitve, zaupanju ter tudi poglavitnih tehnologij, ki se uporabljajo z namenom naslavljanja celotnega nabora zahtev, vključno s procesom integracije aplikacij, orkestracije in nadzorom nad njihovim izvajanjem.

Objectives and competencies

The course goal is to study the overall software engineering process for the development of smart Artificial Intelligence-based fog computing applications. Fog applications usually employ Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), cloud computing and blockchain technologies. This course will focus on the theory and practice when developing complex, component-based, compute, memory and network-intensive multi-tier cloud applications.

The student will gain software engineering competencies at the cross-section of the above mentioned four technology types. Passing this course will result in an improved understanding of the use cases, the functional and non-functional requirements, the current approaches to addressing various dependability, Quality of Service, and trust-related concerns, the major technologies that are commonly used in order to address the whole spectrum of requirements,including orchestration, and the overall integration process.

URL Primer razvojnega okolja za časovno-kritične aplikacije v oblaku SWITCH (2015-2018)

 

 

URL Razvoj pametnih storitev in platforma za izmenjavo virov računalništva v megli DECENTER (2018-2021)

 

 

URL Razvojno okolje za več oblakov mOSAIC (2010-2013)

 

 

URL Prezentacija na World Construction Forumu

  

  

15-20 februar URL Uvod - 1. del
URL Uvod - 2. del
Datoteka Projektna naloga
Spoštovani! 
Na priloženi povezavi so projektne naloge. Prosim, da predlagate eno in mi pošljete email z opisom vaših kvalifikacij (do 100 besed). 
Z lepimi pozdravi, Vlado Stankovski

Dear Colleague,
The attached document contains various projects. Please choose one and write an email to me with description of your qualifications (up to 100 words). 
Best regards, Vlado Stankovski
Datoteka Seznam zanimivih projektov
22-27 februar URL Uvod 3: nadaljevanje - posnetek
URL Uvod 4: nadaljevanje - posnetek
1-6 marec URL Prezentacije (Presentations)
URL Vaje - pametne pogodbe - Exercises - smart contracts
Datoteka Guide for implementation of smart contracts
Datoteka Smart contract - example 1
Datoteka Smart contract - example 2
Datoteka Smart contract - example 3
8-13 marec Datoteka Development guide for Smart Contracts
Datoteka Design Patterns for Smart Contracts in the Ethereum Ecosystem
Datoteka Fixed price solidity example
Datoteka Dynamic price solidity example
15-20 marec URL 18-3-2021 Lect - Overview of the course contents

Pregled nad vsebino predmeta

URL 18-3-2021 Lect - AI in the DECENTER project

18-3-2021 Predavanje UI pri projektu DECENTER

Datoteka Overview of AI Design Approaches in DECENTER
23. marec - 29. marec URL Vaje - AI Package
URL AI-package example

prepare your MQTT server or use the provided one and update the Dockerfile if necessary. 

build -t dec-base-demo .

docker build -t dec-yolov3 .

docker run -it dec-yolov3 bash

python main.py


30. marec - 5. april Datoteka Docker images
6. april - 12. april Datoteka Multitier applications for scalability and adaptation
Datoteka Experimental - Multitier Use Cases
Datoteka Elementary File Upload Scenario
Datoteka SWITCH-ing from Multi-tenant to Event-Driven VC Services
Datoteka QoS-aware orchestration - presentation
Datoteka QoS-aware orchestration of network-intensive software utilities within Software Defined Data Centers
13. april - 19. april Datoteka Designing Smart Homes
20. april - 26. april Datoteka Benchmarking prezentacija
Datoteka Benchmarking članek
Datoteka Benchmarking - handbook
4. maj - 10. maj Datoteka Business Model Canvas