Topic Name Description
Page Izvajanje predmeta
Page Literatura in povezave
URL Pošljite anonimno mnenje, pripombo, pohvalo ...
Teden: 8. - 12. marec 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Petek, 12. marec 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: ?0A#Tp!6
Teden: 15. - 19. marec 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Petek, 19. marec 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: f5U4F.8Y
File Vaja_03_Naloge
Teden: 22. - 26. marec 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Petek, 26. marec 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: Ck3x?X@v
Pozor:
Pri končnem odgovoru na vprašanje potrebnega števila pod-tabel v strukturi "tabela tabel" glede na poljubno število elementov n
bi morali v različici 1), ki vsebuje funkcijo FLOOR() oziroma v različici 2) s funkcijo CEIL() namesto n_MIN ali n_MAX podati že kar n,
torej poljubno število elementov za katerega izračunamo k kot potrebno število pod-tabel!
File Vaja_04_Naloge
Teden: 29. marec - 2. april 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Petek, 2. april 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: $qHDJa8U
Pozor:
Pri končnem odgovoru na c) vprašanje Naloge 1, to je katere kazalce moramo spremeniti (prevezati ali anulirati), ko brišemo element 7, je treba biti pazljiv in opazovati kaj se dogaja ob izbrisu elementa iz seznama (na vsakem ustreznem nivoju, kjer je element "prisoten"). Dejansko moramo spremeniti 5 kazalcev!
File Vaja_05_Naloge
Teden: 5. - 9. april 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Petek, 9. april 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: WRG%Fn3P
Pozor:
Nalogi (dvojiško in AVL iskalno drevo) v tem tednu sem dopolnil. Objavljam ustreni posnetek in PDF dokument.
File Vaja_06_Naloge
Teden: 19. - 23. april 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Sreda 21. april 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: $P@X+jh7
File Vaja_07_Naloge
Teden: 3. - 7. maj 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Sreda 5. maj 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: +8^x6o*T
File Vaja_08_Naloge
Teden: 10. - 14. maj 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Sreda 12. maj 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: cT66*qnk
Pozor:
Pri postavitvi intervala indeksa k (pod min) sem naredil napako: namesto j <= k < n bi moral zapisati pravilno i <= k < j ...
File Vaja_09_Naloge
Teden: 17. - 21. maj 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Sreda 19. maj 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: B0C*1?5C
Pozor:
Določitev cen pri Nalogi 2 (vožnja po višinski mapi terena) sem v PDF dokumentu z nalogami naknadno posodobil, kar ne vpliva na metodo reševanja, vsekakor pa ima neposreden vpliv na končni rezultat, torej predlagano pot...
File Vaja_10_Naloge
Teden: 24. - 28. maj 2021 URL Posnetek: Vaje APS 2 - Sreda 26. maj 2021, od 9:15 do 10:45
Access Passcode: L65B+?dL
Pozor:
Čeprav linearnega programiranja na predavanjih niste obdelali, sem se odločil, da nalogo - v ilustrativne namene - obravnavamo in jo ohranim v dokumentu.
Posebej pa poudarjam, da vsebine linearnega programiranja ne bo na izpitu.
File Vaja_11_Naloge