Available courses

Programiranje brez poznavanja algoritmov in podatkovnih struktur (APS) je kot trenje orehov brez kladiva - gre bolj počasi, lahko ostaneš lačen. Pri APS bomo za različne vrste orehov spoznavali različna kladiva. Za orehi se seveda skrivajo računalniški problemi, za kladivi pa postopki reševa…
  • nosilec: Andrej Brodnik
  • nosilec: Tomaž Dobravec
Ko se bodoči programer prebije čez čeri prvih dveh programerskih predmetov, je podoben šolarju, ki pozna abecedo in slovnico do te mere, da zmore napisati esej brez napak. Kot je verjetno marsikdo (boleče), ugotovil to žal ni dovolj niti za dober spis in za dobro oceno. In v čem je problem? …
  • Organizator praktičnega usposabljanja: Ksenija Rozman
Delovna praksa je redna študijska obveznost študenta, saj predstavlja obvezni del prvostopenjskega visokošolsko strokovnega študijskega programa Računalništvo in informatika. Namen delovne prakse je prilagoditi znanje študentov potrebam gospodarstva in javnega sektorja ter jih usposobiti do …
  • nosilec: Franc Solina
Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovami sodobnih metod razvoja programske opreme in inženirskim pristopom k razvoju. Tako se po zaključku študija lažje vključijo v ekipe razvijalcev in vodij projektov, čeprav študij od njih zahteva pretežno samostojno delo in programiranje v malem. …