Available courses

Category: 1st year
Kako deluje računalnik? To je osnovno vprašanje, na katerega skušamo odgovoriti pri tem predmetu. Za študenta, ki bo postal inženir računalništva, računalnik ne sme biti "črna škatla" (pa tudi, če je zares črne barve). Najprej se bomo vprašali, kakšen naj bo stroj, ki zna "računati" …
 • nosilec: Gašper Fijavž
Category: 1st year
Z matematiko je križ. Diskretne strukture so matematika. Zato so z Diskretnimi strukturami tudi same sitnosti. Ah, šalo na stran. Predstavimo raje, kaj bi zamudili, če bi se Diskretnim strukturam izognili. Če vemo, da je 1+1=2 in 2+2=5, potem bi morali verjeti tudi, da je 3+3=7, mar ne? Seštel…
 • nosilec: Borut Paul Kerševan
Category: 1st year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne fizikalne zakone, kvantitativno obravnavo nekaterih relevantnih primerov uporabe fizikalnih zakonitosti na praktičnih primerih in predstavitev »fizikalne metode« - to je izgradnje analitičnih modelov fizikalnih pojavo…
 • nosilec: Polona Oblak
 • nosilec: Bojan Orel
 • nosilec: Aljaž Zalar
Category: 1st year
Cilj predmeta je študenta seznaniti z metodami linearne algebre in ga usposobiti, da bo lahko te metode uporabljal pri reševanju problemov z različnih področij računalništva,Osnovne operacije z vektorji, sistemi linearnih enačb, determinante, vektorski prostori, linearne preslikave, operacij…
 • nosilec: Narvika Bovcon
 • nosilec: Matej Zajc
Category: 1st year
Category: 1st year
Študenti v okviru tega predmeta pridobijo osnovna znanja s področja digitalne logike. Spoznajo se z osnovnimi gradniki v računalništvu ter ustrezno logično obravnavo le-teh. Seznanijo se s časom v preklopnih strukturah in sistemih, pomnilnimi celicami in osnovami avtomatov.Nosilec:prof. dr. N…
Category: 1st year
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti ključne koncepte informacijskih sistemov, različne kategorije informacijskih sistemov ter mesto in vlogo informacijskega sistema v poslovnih sistemih. Znanja, ki jih študenti pridobijo v okviru predmeta so ključna za razumev…
 • nosilec: Primož Moravec
 • nosilec: Žiga Virk
Category: 1st year
Matematična analiza je področje matematike, ki se ukvarja s funkcijami. Funkcija je formalen opis dejstva, da sta dve količini odvisni, in odvisnosti med njima (na primer, dolžina dneva je odvisna od letnega časa, račun pri blagajni je odvisen od tega, kaj je v košarici, uspeh na izpitu od #8230;
 • nosilec: Luka Fürst
Category: 1st year
Cilj predmeta je seznaniti študente s ključnimi koncepti proceduralnega in objektno usmerjenega programiranja v enem izmed splošno namenskih programskih jezikov tretje generacije (izbrali bomo programski jezik java) in jih usposobiti za samostojen razvoj enostavnih računalni…
 • nosilec: Gašper Fijavž
 • nosilec: Boštjan Slivnik
Category: 1st year
Računalniki so razmeroma butasti stroji, ki zmorejo pričarati osupljive rezultate, programerji pa so brihtneži, ki so sposobni neskončnih traparij. Torej so oboji lepo ustvarjeni eden za drugega...A da bi tak stroj lahko pričaral osupljive rezultate, mora programer vedeti, kako naj računalnik…
 • nosilec: Zoran Bosnić
Category: 1st year
Cilj predmeta je predstaviti osnove delovanja računalniških omrežij in pomembnejših komunikacijskih protokolov. Pri predmetu se posvetimo razgradnji komunikacijskih sistemom glede na modela ISO/OSI in TCP/IP ter pregledamo principe delovanja in storitev na različnih plasteh teh dveh modelov. N…