Week Name Description
Prosojnice in dodatna gradiva / Slides and supplementary materials File Jupyter notebook: Spark Tutorial

This Jupyter notebook is based on the lecture "CS246: Mining Massive Datasets: Crash Course in Spark" by Daniel Templeton.

File Jupyter notebook: Spark Tutorial (HTML)

This Jupyter notebook is based on the lecture "CS246: Mining Massive Datasets: Crash Course in Spark" by Daniel Templeton.

File Pogosti nabori predmetov in povezovalna pravila
File Jupyter notebook: Finding frequent itemsets with the Apriori algorithm

This Jupyter notebook is based on the book Machine Learning in Action by Peter Harrington (Manning Publications, 2012).

File Finding Similar Items: Locality Sensitive Hashing (CS246 2022)

Prosojnice predavanj iz leta 2022.

File Theory of Locality Sensitive Hashing (CS246 2022)
Prosojnice predavanj iz leta 2022.
File Odkrivanje skupin
File Odkrivanje skupin z omejitvami

Potrebe po izboljšanju odkrivanja skupin vedno bolj zahtevajo možnost interakcije z domenskimi eksperti, kar je vodilo do razvoja algoritmov odkrivanja skupin z omejitvami (angl. constrained clustering). Ti algoritmi uporabljajo domensko znanje v obliki pozitivnih (angl. must-link) in negativnih omejitev (angl. cannot-link) na pare učnih primerov, kar omogoča izboljšanje procesa odkrivanja skupin...

File SVD demo
File Priporočilni sistemi
File PageRank & HITS
File PageRank & HITS - simulacija
File Spark & HITS

A template for the hubs-and-authorities algorithm - HITS (hyperlink-induced topic search).

File Iskanje maksimalne klike v proteinskem grafu

V magistrskem delu, ki je rezultiralo v objavi spodnjega članka v ugledni znanstveni reviji Mathematics, uporabimo moderne pristope strojnega učenja na grafih za pohitritev dinamičnega algoritma za iskanje maksimalne klike.

Kristjan Reba, Matej Guid, Kati Rozman, Dušanka Janežič, and Janez Konc. 
Exact maximum clique algorithm for different graph types using machine learning. 
Mathematics 10, no. 1 (2022): 97.
Homework Submissions File Cover sheet