Week Name Description
Page O predmetu VIN
URL Discord Hardware FRI - skupnost za HW predmete
Predavanja 2023/24 File VIN-DN1 Domača naloga 1 (V/I naprave)
File "ST Sensors" - prezentacija tipal (pomoč pri izbiri, idejah)
File VIN 1 Uvod v izvedbo predmeta
File VIN 1 Osnove elektrotehnike in signalov
File VIN-2 Prenosni mediji
File VIN-3 Prenos podatkov
File VIN-4 Serijski prenosi podatkov
File VIN-5-6 Električne povezave, odboji
File VIN-7 Presluh
File VIN-8 Prenosi in kodiranja signalov, očesni vzorec
File VIN-9 Programiranje in povezovanje V/I naprav
File VIN-10 Povezovalni standardi
File VIN-11 Načrtovanje in programiranje vgrajenih sistemov

Neobvezna, praktična vsebina.

Laboratorijske vaje File VIN-Lab01- Uvod v LAB vaje VIN
File VIN-Lab01-VP1_Uvod_in_TinkerCad_osnovne_vezave
File Electronic Circuit Basics With Tinkercad
File VIN-Lab02-VP2_TinkerCad_Arduino_osnovne_vezave
Folder STM32H7_Viri_dokumenti
File VIN-Lab03-VP3_STM32_CubeIDE projekt_VCP_GPIO
File VIN-Lab04-VP4_EdgeAI_STM32_CubeIDE_I2C_Misko3
File VIN-Lab05-VP5_STM32_CubeIDE_Breadboard
Folder Gradiva za LAB delo (listine, navodila, ...)
File VIN-Lab06-VP6_STM32_CubeIDE_Breadboard_PWM_Acc_Touch.pdf
URL LT Spice povezava

Orodje za simulacijo.
File VIN-Lab7-AV1_LTspice_odboji_LabVaja
File VIN Vaja7 Resitev Naloga 4-1
File Lab8_9_-LV1_LV2_PotovalniCas_KaraktUpornost_Odboji
File VIN-Lab10- LV3_Presluh_meritve
File VIN-Lab11-LV4_Ocesni vzorec_RS232
File VIN_Eye_UART_Generator.wsb
File VIN-Lab13-LV5-4_Canbus_IEX_Modul
VIN Projekt, 2. domača naloga (LAB poročila) File Porocilo_DN2_LAB_Osnova_Objava_2023.docx
File Porocilo_DN2_LAB_Osnova_Objava_2023.odt
STM32 CubeIDE, STM32F4, STM32H7 (dokumentacija, projekti) Page CubeIDE (local downloads and resources)
URL Putty.exe
URL STM32H750B-DK Discovery kit with STM32H750XB MCU

URL VINLab-STM32H7 - GitHub repozitorij

URL STM32H7-online training (tutorials from ST)
URL ORLab-STM32H7 - GitHub repozitorij

Folder STM32H7 - Dokumentacija
URL STM32F4DISCOVERY Discovery kit with STM32F407VG MCU
URL VINLab-STM32 - GitHub repozitorij
URL ORLab-STM32 - GitHub repozitorij
Folder STM32F4 - Dokumentacija
Razni programi in dodatki File LTspiceIV Getting Started Guide
File LTspiceIV-program

ver ? (Updated March 4, 2016)

URL LTSPICE Spletna stran
File DS1000E User Guide
File DS1000E Quick Guide
File Ultrascope for DS1000E Series
File Agilent 33120a User guide
File Agilent 33120a User guide izhod
Programski jezik C in CubeIDE URL C Programming Tutorial for Beginners (Youtube)
URL Programski jezik C (FRI tehnični predmet)
File Osnove programskega jezika C - Vrabič. Kuščer (FS UL)
URL STM32CubeIDE - Integrated Development Environment for STM32