Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
Laboratorijske vaje Prisotnost na LAB vajah -
1. vaja - Uvod, ponovitev 1. Naloge za ponavljanje Monday, 23 October 2023, 11:55 PM
2. vaja - Logični ukazi, delo z biti 2. Naloge: Logični ukazi, delo z biti Monday, 30 October 2023, 11:55 PM
3. vaja - Pomiki, podprogrami 3. Naloge: Podprogrami in pomiki Monday, 6 November 2023, 11:57 PM
4. vaja - Podprogrami-II, sklad 4. Naloge: Zastavice, zanke, znakovni nizi Monday, 20 November 2023, 11:55 PM
6. vaja - Paralelni V/I (PIO) 6.naloga: Paralelni vhod in izhod (G-PIO) Monday, 4 December 2023, 11:55 PM
8. vaja - Časovniki (TC) I 8. naloga: Časovniki (TC) Wednesday, 20 December 2023, 11:55 PM
9. vaja - Prekinitve in časovnik 9. naloga: Prekinitve IRQ Wednesday, 27 December 2023, 11:55 PM
10. vaja - DBGU (UART) serijski vmesnik 10. naloga: Zaporedni vmesnik (U(S)ART, DBGU) Wednesday, 10 January 2024, 11:55 PM
11. vaja - DMA in serijski vmesnik 11. naloga: Neposredni dostop do pomnilnika (DMA) Tuesday, 23 January 2024, 11:55 PM
Domače naloge 1. domača naloga - MiMo model CPE Friday, 29 December 2023, 11:55 PM
1. neobvezna domača naloga - MiMo model CPE Friday, 29 December 2023, 11:55 PM
2. domača naloga - Aplikacija na FRI-SMS ali STM32 sistemih Friday, 19 January 2024, 11:55 PM
2. neobvezna domača naloga - ARM IO projekt Friday, 19 January 2024, 11:55 PM