Vaje - Subversion

Vaje - Subversion

Vsak izmed študentov ima na lalgcu na voljo svoje osebno skladišče.

  • Naslov vašega skladišča je: https://lalgec.fri.uni-lj.si/spo/USER
  • Pri tem USER zamenjajte z vašim uporabniškim imenom za fakultetno elektronsko pošto ali tudi studis. Torej če je vaš naslov ab1234@student.fri.uni-lj.si, je USER enako ab1234.
  • Kot geslo vpišite vaše fakultetno geslo.
  • V primeru nejasnosti stopite do asistenta, da vam ga ustvari.
Informacije o skladišču

a) Kakšen je torej celoten naslov vašega skladišča?

b) S katerim ukazom preizkusimo, če je na nekem naslovu skladišče? Preizkusite še na skladišču vašega soseda.

c) S katerim ukazom izpišemo celotno vsebino (hierarhija datotek) skladišča? Ko boste v skladišču imeli več datotek, to tudi preizkusite.

d) S katerim ukazom izpišemo vsebino datoteke v skladišču. V skladišču poiščite že obstoječo datoteko in jo izpištite (brez obnavljanja lokalne kopije).

Ustvarjanje projekta

Najprej moramo seveda imeti na voljo lokacijo, kjer bomo hranili vse podatke v zvezi z nekim projektom. Ustvarili bomo nov projekt z imenom vaja1.

a) V skladišču ustvarite imenik vaja1. To naredite le z ukazom svn mkdir, torej neposredno na skladišču; ne obnavljajte celotnega skladišča.

b) Še enkrat izpišite vsebino skladišča.

Ustvarjeni imenik torej predstavlja oznako projekta. Ko boste v nadaljevanju želeli imeti še več projektov, boste enostavno le dodajali imenike.

c) Bolj napredni uporabniki si znotraj projekta ustvarijo še imenike trunk, tags, branch. V trunk nato hranite glavno vejo projekta, v tags oznake posebnih izdaj in v branch morebitne vejitve projekta. Ustvarite še te tri.

Delo na lokalni delovni kopiji

S to vajo bomo preizkusili delo na lokalni delovni kopiji projekta.

a) Iz skladišča obnovite projekt z imenom vaja1. Z obnavljanjem projekta navadno mislimo le na glavno vejo (oznaka trunk) in ne celoten projekt (z vsemi oznakami in vejami) in še manj celotno skladišče.

b) Ustvarite nekaj datotek in imenikov s poljubno vsebino. Postopoma jih dodajte v sistem za vodenje izvedb. Med postopkom večkrat izpišite status datotek.

c) Shranite delovno kopijo v skladišče. Ob uspešni shranitvi pobrišite delovno kopijo.

d) Večkrat ponovite cikel: obnavljanje, spreminjanje datotek, shranjevanje. Med postopkom spremljajte status, številko različice, itd.

e) Izpišite zgodovino sprememb na skladišču? Jo znate izpisati le za določeno datoteko?

Neposredno delo na skladišču

Nekatera opravila je možno izvesti neposredno na skladišču.

a) Pobrišite delovno kopijo.

b) Preizkusite ukaze mkdir, copy, move, delete neposredno v skladišu. Skratka NE uporabljate lokalne delovne kopije.

Ustvarjanje oznak

Iskanje in pomnenje različic posameznih izvedb datotek v skladišču je lahko precej duhamorno. Namesto tega raje uporabljamo oznake (angl. tags).

a) V skladišču ustvarite imenik tags, ki bo namenje hranjenju oznak. V ta imenik nikoli ne boste ničesar shranjevali, ga nikdar obnavljali, itd. Le pomembenjše imenike skladišča boste občasno skopirali vanj in jim dali neko priročno ime (oznako). Imena oznak se morajo seveda enolično razlikovati.

b) Ustvarite oznako vaja1, ki naj označuje imenik vaja1, ki je bil shranjen v predhodni nalogi.

Namig: Oznake ustvarjamo z ukazom copy neposredno na skladišču.

Naprednejše delo

Če vas zanima več o sistemu Subversion, si lahko pogledate še uvažanje in izvažanje projektov, način razreševanja konfliktov, itd. Prav tako si lahko ogledate različne (grafične) vmesnike za delo s skladiščem. V kolikor boste kasneje za razvoj Javanskih programov uporabljali Eclipse, si lahko namestite subclipse (ali podoben) dodatek.

Namig: Pri predstavitvi domačih nalog boste naredili boljši vtis, če boste vsa opravila znali efektivno in samostojno prikazati (v ukazni lupini, če se da).

Последнее изменение: Tuesday, 17 October 2017, 14:31