Pogoj za prijavo na izpit so uspešno opravljene sprotne obveznosti. Te so sestavljene iz

  • sodelovanje na predavanjih in vajah ter
  • reševanja domačih nalogi.

Študent uspešno opravi sprotne obveznosti, če

  • z domačimi nalogami skupaj zbere vsaj 20 (od skupaj možnih 40) točk,
  • vsaj 1x v semestru na vajah pred tablo reši vsaj eno nalogo.

Študent lahko na izpitu zbere do 60 točk. Končna ocena predmeta je vsota ocene sprotnega dela in ocene izpita.

Последнее изменение: вторник, 9 апреля 2024, 10:30