Vaje - Zbirnik SIC/XE zaslon

Vaje - Zbirnik SIC/XE zaslon

Originalni SIC/XE ne podpira zaslona. V simulatorju pa imamo na voljo preprost enobarvni tekstovni zaslon.

  • Poiščite in seznanite se z nastavitvami za zaslon v simulatorju.
  • Kako pravzaprav zapišemo en znak na zaslon?

Osnove

a) Poskusite izpisati en znak na zaslon v zgornji levi kot, v spodnji levi kot, na sredino zaslona, itd.

b) Kateri direktivi omogočata definirati labelo, ki vsebuje začetni naslov zaslona.

Zaslonske rutine

a) Definirajte simbol screen, ki predstavlja zaslon oz. naslov zaslona.

b) Prav tako definirajte še simbola scrcols in scrrows, ki naj vsebujeta število stolpcev in vrstic zaslona.

c) Koristen je tudi simbol scrlen, ki vsebuje dolžino zaslona v bajtih.

d) Napišite rutini scrclear, ki pobirše zaslon in scrfill, ki zaslon zapolni z znakom, podanim v spodnjem bajtu registra A.

  • Poskusite rutini združiti tako, da se prekrivata, le da imata vsaka svojo vstopno točko. Je kaj takega mogoče v višjih programskih jezikih?

* Zaslonski gonilnik

Zgornjim rutinam dodajte še osnovne rutine za izpis na zaslon, npr. printch, printstr, itd.

Glede lokacije izpisa imate (vsaj) dve možnosti:

  • vsaki rutini podate row, col koordinati točke začetka izpisa; ali pa
  • vpeljete pozicijo kurzorja, ki se ob vsakem izpisu avtomatsko premakne.

Izberite eno od možnosti in jo implementirajte. Podrobnosti izvedite po svoji zamisli.

마지막 수정됨: Monday, 27 October 2014, 1:20 PM