Computer Organisation: All participants

Filters
Filters

Predavanja

STM32 CubeIDE, STM32F4, STM32H7 (izbrana dokumentacija, začetni projekti)

Laboratorijske vaje

1. vaja - Uvod, ponovitev

2. vaja - Logični ukazi, delo z biti

3. vaja - Pomiki, podprogrami

4. vaja - Podprogrami-II, sklad

6. vaja - Paralelni V/I (PIO)

8. vaja - Časovniki (TC) I

9. vaja - Prekinitve in časovnik

10. vaja - DBGU (UART) serijski vmesnik

11. vaja - DMA in serijski vmesnik

12. vaja - Praktična vaja (MiniRTOS, mini IO projekt)