Week Name Description
File Učno gradivo
File Vprašanja za izpit iz teorije (Questions for exam on theory) v š.l. 2023-24
File ZbirkaNalog Drevensek Golob Sersa
File Zbirka starih kolokvijev
File Zbirka starih kolokvijev 2017-18
File Resitve
URL Zakaj je dobro razumeti trke med delci

Khan Academy in Pixar

URL Halliday Resnick Walker: Fundamentals of Physics (12th edition)

Glavni referenčni učbenik v angleškem jeziku.

The main reference textbook for the course in the English language. 

File Stari Kolokviji in Izpiti
Kolokviji in izpiti File Rezultati 1. kolokvija
File 1. kolokvij - resitve & kriterij
File 2. kolokvij - rezultati
File 2. kolokvij - rešitve in točkovnik
File 1. izpit - rezultati
File 1. izpit - rešitve & kriterij
File 1. izpit - rezultati teorija in skupne ocene.
File 2. izpit - Naloge
File 2 Izpit Resitve
File 2. izpit - Rešitve in točkovnik
File 2. izpit - Rezultati - Po vpogledu
File 2. izpit - rezultati teorija in skupne ocene.
Tutorske vaje Folder Skupina Gruevski

 Torek, 13.15-14.00

URL The Feynman Lectures on Physics
Folder Skupina Jaksetič

Objavljam rešitve tutorskih vaj iz leta 2021. 

Na vajah sem naloge označeval v formatu "številka_sklopa.številka_naloge", npr. 3.1 za 1. nalogo iz 3. sklopa, 
tako da boste želeno nalogo našli brez težav.

Komentar: Nalogo 1.3 smo na vajah rešili na nekoliko drugačen, po mojem mnenju preprostejši način. 
Bom objavil tudi to v bližnji prihodnosti.

2.oktober - 6. oktober File Splošne informacije

Nekaj splošnih informacij - danes smo se odločili, da se predavanja začenjajo ob 14:30

9. oktober - 13. oktober File Vaje 1
16. oktober - 20. oktober URL Animacija - sile pri kroženju (roller coaster)
URL Animacija - energija in delo pri smučanju po klancu navzdol

animacija

File Vaje 2
23. oktober - 27. oktober File Newtonova gugalnica

ilustracija

URL Video - Odboj majhne žogice na veliki žogi
URL You tube film prožnega trka dveh žog

Trk prožnih žog, ki smo ga računali na vajah.

File Vaje 3
30. oktober - 3. november File Vaje 4
6. november - 10. november File Vaje 5
13. november - 17. november File Vaje 6
20. november - 24. november URL Animacija - balon na steni

interaktivna animacija

File Vaje 7
27. november - 1. december File Vaje 8
4. december - 8. december File Vaje 9
11. december - 15. december URL nastanek polarnega sija (aurora borealis)

animacija

URL Vertikalno ("pravokotno") zapisovanje na magnetni disk

paralelni in pravokotni magnetni spomin (risana animacija)

URL Osnove zapisovanja podatko na trdi disk

Osnovna razlaga delovanja trdega diska

18. december - 22. december File Material s predavanj
File Vaje 10
1. januar - 5. januar File Vaje 11 in 12
8. januar - 12. januar URL Vezja z izmeničnim tokom (AC circuits)

animacije s kazalčnimi diagrami

File Predstavitev s predavanj
URL EM valovanje

EM valovanje

URL idealni električni nihajni krog

animacija

15. januar - 19. januar File Predstavitev s predavanj
File Optične mreže

standardni frekvenčni pasovi in nekateri elementi za procesiranje signalov

URL Optična vlakna

kratek uvod..