Week Name Description
File Izpitna vprašanja

Predvidena izpitna vprašanja za ustne izpite. Na ustnem izpitu se odgovarja na pet naključno izžrebanih vprašanj s tega seznama.

File Naloge Vaje

Tekst nalog, ki jih delamo na vajah

File Rešene naloge RT
File Exercises with solutions
File Kazalo učbenika "Kvantne in računalniške tehnologije"
File Zapiski iz vaj
1. teden (13.2.-17.2.) File 1. predavanje
2. teden (20. 2.-24. 2.) File 2. predavanje
3. teden (27. 2.-3. 2.) File 3. predavanje
4. teden (6. 3.-10. 3.) File 4. predavanje
5. teden (13. 3.-17. 3.) File 5. predavanje
6. teden (20. 3.-24. 3.) File Zapiski (6. predavanje)
7. teden (3. 4.-7. 4.) File Projekti za leto 2022/2023
File Kvantni računalniki (prosojnice)
9. teden (17. 4.-21. 4.) File Dinamika delcev
10. teden (24. 4.-28. 4.) File Mikroskopija
12. teden (8. 5.-12. 5.) File Elektroni v snovi
13. teden (15. 5.-19. 5.) File kovine
File polprevodniki
14. teden (22. 5.-26. 5.) File polprevodniske naprave
15. teden (29. 5.) File nano
File magnetizem