Week Name Description
File Izpitna vprašanja

Predvidena izpitna vprašanja za ustne izpite. Na ustnem izpitu se odgovarja na štiri naključno izžrebana vprašanja s tega seznama in dodatno vprašanje za najvišje ocene.

File Naloge Vaje

Tekst nalog, ki jih delamo na vajah

File Zapiski iz vaj
File Starejša skripta rešeni nalog
File Exercises with solutions
File Kazalo učbenika "Kvantne in računalniške tehnologije"
File Projektne domače naloge

Zbirka domačih nalog, ki pomagajo pri oceni ustnega izpita

1. teden (19.2.-23.2.) File 1. predavanje
File Predavanja-Matematicni_uvod
2. teden (26. 2.-1. 3.) File Nihanje in valovanje
3. teden (4. 3.-8. 3.) File Nihanje in valovanje
4. teden (11. 3.-15. 3.) File Delci_in_interakcije
5. teden (18. 3.-22. 3.) File Kvantna_mehanika
6. teden (25. 3.-29. 3.) File Kvantni algoritmi
7. teden (1. 4.-5. 4.) File Dinamika kvantnih sistemov
8. teden (8. 4.-12. 4.) File Dinamika kvantnih sistemov
8. teden (15. 4.-19. 4.) File Princip nedoločenosti
9. teden (22. 4.-26. 4.) File Princip nedoločenosti
11. teden (6. 5.-10. 5.) File Kvantni algoritmi II
12. teden (13. 5.-17. 5.) File Kvantna strojna oprema
13. teden (20. 5.-24. 5.) File Adiabatno
15. teden (27. 5.-31. 5.) File Elektroni v kristalih