Week Name Description
Page Course rules (in Slovene) / about the course


Page Viri/Literature

Tu je zbrana osnovna literatura

Page Stari izpiti/Exams from previous years

Nekaj starih izpitov. Nekateri z rešitvami.

Page Programi za numerično računanje
Page Uvod v octave

Kratek uvod v octave.

Page Testiranje programov
Dejavnost, ki bistveno poslabša kvaliteto programerjevega življenja, je zagotovo odkrivanje napak in hroščev v svojih sicer genialnih programih. Življenje si bistveno olajšamo, če se testiranja programov lotimo sistematično.
URL Plonk listek za LaTeX/LaTeX cheatsheet

Dvostranski referenčni dokument za \(\LaTeX\).

File Programerski triki v octave
Dnevnik octave, ki smo ga ustvarili na ponovitvi programskega jezikia octave ( 11. 3. 2011)
Page Kakšna je dobra rešitev naloge

Kakšna je dobra rešitev naloge.

File 1. domača naloga
File 1st home assignment
19 February - 25 February File Naloge za vaje, 1. teden
File Problem sessions exercises, week 1
File oddajniki.txt
File razdalje.txt
Page Rešitve nalog, 1. teden
File sprejemnik.m
26 February - 3 March File Naloge za vaje, 2. teden
File Problem sessions exercises, week 2
Page Rešitve nalog, 2. teden
File projekcija.m
4 March - 10 March File Naloge za vaje, 3. teden
File Problem sessions exercises, week 3
File lena512.mat
Page Rešitve 1. naloge, 3. teden
Page Rešitev 2. naloge, 3. teden
11 March - 17 March File Naloge za vaje, 4. teden
File Problem sessions exercises, week 4
18 March - 24 March File Naloge za vaje, 5. teden
File Problem sessions exercises, week 5
File newton.m
File krivulja.m
Page Primeri uporabe newton.m in krivulja.m / Examples of use of newton.m and krivulja.m
File Natančna izpeljava za 2. nalogo / Detailed derivation for the 2nd exercise
25 March - 31 March File Naloge za vaje, 6. teden
File Problem sessions exercises, week 6
Page Podatki za 1. nalogo / Data for 1st exercise
Page Uporaba izpeljav 1. naloge v Octave / Use of derivations for the 1st exercise in Octave
File sprejemnik.m
File Reševanje nelinearnih enačb

Podroben opis reševanja 1. naloge iz tedna 5 in 1. naloge iz tedna 6.

1 April - 7 April File Naloge za vaje, 7. teden
File Problem sessions exercises, week 7
File gradmet.m
File razdaljaK.m
Page The code from Wednesdays problem session 3.4.

The code from Wednesdays problem session 3.4.

8 April - 14 April File Naloge za vaje, 8. teden
File Problem sessions exercises, week 8