Tedenski oris

 • Splošno


 • 2. oktober - 8. oktober

  Predstavitev predmeta.

  Realna števila.

  Kompleksna števila: računanje s kompleksnimi števili, polarni zapis kompleksnega števila.

 • 9. oktober - 15. oktober

  Kompleksna števila: de Moivrova formula, n-ti koreni

  Zaporedja: ekplicitno in rekurzivno podajanje, omejenost, monotonost

 • 16. oktober - 22. oktober

  Zaporedja: limita, računanje z limitami, konvergentna zaporedja, limita za število e

  Vrste: delne vsote, konvergenca, harmonična vrsta