Неделен прегед

 • Splošno
  Predmet obsega 45 ur predavanj in 30 ur vaj v prvem semestru.
  Predavanja potekajo v veliki predavalnci, kar od vseh udeležencev zahteva disciplino pravočasnih prihodov in zbranega spremljanja. Vaje potekajo v manjših skupinah.
  Pričakuje se, da študentje aktivno sledijo predavanjem in vajam. Vsa izpitna vsebina je predelana na predavanjih in vajah.
  Študent izpolni svoje obveznosti pri predmetu, če:
  • obiskuje predavanja in vaje,
  • uspešno opravi sprotne obveznosti (domače naloge) in
  • uspešno opravi izpit.

  Predavatelj:
  Damjan Kobal, (govorilne ure po predhodni e-najavi), P28 FMF, Jadranska 21, Ljubljana
  Asistenti:
  Tutorji:

  Predavanja: četrtki, 8:15 - 11:00, PA
  Vaje: po urniku. Udeleževati se morate cikla, ki ga imate navedenega v svojem osebnem urniku. 
  Tutorske ure:

  Domače naloge
  Vsak teden bo na voljo domača naloga. Da nalogo uspešno opravite, morate zbrati vsaj 50% možnih točk.
  Za uspešno opravljene domače naloge mora študent opraviti vse domače naloge razen največ dveh. Nadomeščanje neopravljenih domačih nalog za nazaj ni mogoče.

  Sprotna gradiva za samostojno delo

  Predavanja se začnejo v četrtek, 5. 10. 2023 po urniku. Vaje se začnejo v tednu 9 - 13. 10. 2023 po urniku.

  Pov. pred., pr_ver. Vaje Domače naloge drugo
   teden 1   
   teden 2  

   teden 3  
   teden 4  

   teden 5


   teden 6  

   teden 7


   teden 8  
   teden 9  

   teden 10  

   teden 11  

   teden 12

   teden 13  


   teden 14  
   teden 15  


  Izpiti
  Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene domače naloge.
  Izpit je pisni in sestavljen iz računskega in teoretičnega dela.
  Na izpitne roke se je potrebno prijaviti v sistemu Studis najpozneje 2 dni pred izpitom.
  Na dan izpita bo najprej na sporedu računski in nato teoretični del.
  Računski del izpita je potrebno opraviti na istem ali predhodnem izpitnem roku kot teoretični del.
  Računski izpit traja 90 minut. Za pozitivno oceno zadošča 50% točk.
  Teoretični izpit traja 30 minut. Za pozitivno oceno zadošča 50% točk.
  Na obeh delih izpita si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski. Uporaba literature, kalkulatorja in drugih elektronskih naprav ni dovoljena.
  Za pozitivno opravljen predmet morate imeti pozitivno oceno računskega in teoretičnega izpita.
  Študent pri predmetu dobi eno samo oceno, ki se določi na osnovi rezultata pri računskem in teoretičnem delu izpita.

  Izpiti 2023/24:

  Literatura: