Topic Name Description
Page Obveznosti pri predmetu / Course duties

Obveznosti za opravljanje predmeta.

Page Razpored predavanj / Course calendar

Predvideni razpored predavanj po predmetih. / Expected course calendar.

Page Različno gradivo / Miscellaneous sources
Prosojnice, audio posnetki, stari zapiski predavanj, posnetki govorilnih ur ter stari kolokviji in izpiti.
Slides, audio recordings, old lecture notes, recordings of old office hours, and old midterms and exams.
Page Kratek povzetek snovi za prostopni kolokvij (A short summary of the material for the entrance exam)
Seznam ukazov, simbolov, i.t.d., ki jih morate poznati, da opravite pristopni kolokvij.
A list of commands, symbols, etc. one should know to pass the entrance exam.
Uvod v predmet Folder Predavanja
URL 1. Vaja: Virtualizacija in nastavitev omrežja
URL 2. Vaja: Vzpostavitev omrežja z avtomatskim dodeljevanjem omrežnih naslovov
URL 3. Vaja: Delovanje preprostih programov preko omrežja
URL 1. Lab: Virtualisation and network setup
URL 2. Lab: Network setup with automatic network address assignment
URL 3. Lab: Operation of simple programs over the network
Page Dodatno gradivo
Page Vaje: VirtualBox, KPOV Judge
Page Vaje: nastavitve mreže
Page Vaje: inetd
Page 1. Vaja: VirtualBox, nastavitve omrežja
Zagon stroja Folder Predavanja
  • Prosojnice v slovenskem in angleškem jeziku
  • Izročki v slovenskem in angleškem jeziku
Folder Sledi
  • tftp: prenos datoteke
  • DHCP: prevzem naslova
  • DHCPv6: prevzem naslova
URL 4. Vaja: Zagon sistemskega nalagalnika preko omrežja
URL 5. Vaja: Zagon operacijskega sistema Linux preko omrežja
URL 4. Lab: Running the bootloader over the network
URL 5. Lab: Booting the Linux operating system over the network
Page Vaje: DHCP
Page Vaje: NFS, zagon Linux
Page Dodatno gradivo
Page Vaje - zagon; Excercise - booting

Kaj početi na vajah v zvezi z zagonom računalnika?

How to pass the time during the lecture

Page Vaje - Kako se zaganja računalnik

BIOS, bootloaderji

Page Vaje - boot preko omrežja (boot over the network)
Za zagon več računalnikov potrebujemo:
DHCP, BOOTP strežnik
NFS strežnik
Primerno nastavljeno jedro in initramfs
Page Useful links regarding boot

Samo povezave. Nothing but links.

Nadzor in upravljanje z omrežji Folder Predavanja
Folder Sledi
  • snmpwalk -c public -v1
URL 6. Vaja: Upravljanje omrežja
URL 6. Lab: Network management
Page Vaje: SNMP
Page Dodatno gradivo
Page Vaje - DHCP
Konfiguracija bind + dhcp
Page Vaje - ARP zastrupljanje
Kaj je ARP, kako prisluškujemo sosedom?
Page Vaje - wireshark, driftnet
Uporabni programčki za prisluškovanje prometu
Promet za aplikacije v stvarnem času Folder Predavanja
URL 7. Vaja: Omrežni čas
URL 7. Lab: Network time
Page Vaje: čas po mreži
Page Dodatno gradivo
Razpošiljanje - Multicast Folder Predavanja
URL 8. Vaja: Pretakanje video vsebine preko omrežja
URL 8. Lab: Streaming video content over the network
Page Vaje: VLC
Page Vaje - multicast, vlc
Kako preko interneta prenašamo video How to transfer video over the internet
File Primer predvajalnega seznama SIOL
Varnostni elementi omrežij Folder Predavanja
URL 9. Vaja: Postavite navidezno zasebno omrežje z uporabo deljene skrivnosti
URL 10. Vaja: Postavite navidezno zasebno omrežje z uporabo certifikatov
URL 11. Vaja: Upravljanje omrežja z orodjem Netfilter
URL 9. Lab: Set up a virtual private network using a shared secret
URL 10. Lab: Set up a virtual private network using certificates
URL 11. Lab: Network management with the Netfilter tool
Page Vaje: VPN - preprost
Page Vaje: VPN - CA
Page Vaje: Netfilter
Page Dodatno gradivo
Avtentikacija, avtorizacija in beleženje - AAA Folder Predavanja
URL 12. Vaja: Upravljanje omrežij z protokolom RADIUS
URL 12. Lab: Managing networks with the RADIUS protocol
Page Vaje: RADIUS
Page Dodatno gradivo
Podatki za delovanje omrežja Folder Predavanja
URL 13. Vaja: Upravljanje z informacijami v omrežju
URL 13. Lab: Information management in the network
Page Vaje: LDAP
Družina IEEE 802 Folder Predavanja
Vabljena predavanja File Omrežje ARNES - praktični vidiki upravljanja ; varnost v dobi kvantnih računalnikov

Sodobna komunikacijska omrežja morajo zadostiti množici zahtev. Poleg visoke zanesljivosti in velike prepustnosti morajo nuditi tudi različno obravnavo prometa - glede na njegovo prioriteto. Nadzor takšnih omrežij je kompleksna naloga. V predavanju bo po krajši predstavitvi izobraževalno-raziskovalnega omrežja ARNES pojasnjeno, kako skrbimo za nadzor nad delovanjem omrežja. Poudarek bo na praktičnih vidikih ter orodjih, ki jih pri tem uporabljamo. Orisan bo tudi problem zagotavljanja varnih komunikacij v prihajajoči dobi kvantnih računalnikov ter  nekaj možnih rešitev.

Avgust Jauk je konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan sodeloval pri vpeljevanju omrežnih storitev in interneta v Slovenijo. Po magisteriju iz varnosti elektronskega prenosa podatkov se je zaposlil na Arnesu, kjer od leta 1993 vodil tehnični sektor, zadnji dve leti pa je svetovalec direktorja za tehnične zadeve ter sodeluje v mednarodnih projektih in tehničnih delovnih skupinah pri izgradnji novih generacij evropskega izobraževalno-raziskovalnega omrežja GÉANT.

Laboratorijske domače naloge File Skripta za generiranje parametrov / Script for generating parameters
File Primer oddaje / Example submission
Primer oddane seminarske naloge.
File Primer oddaje / Example submission
File Primer omrežja / Example network graph
An example of the network graph from a previous year