Тема Название Описание
Страница Obveznosti pri predmetu / Course duties

Obveznosti za opravljanje predmeta.

Страница Razpored predavanj / Course calendar

Predvideni razpored predavanj po predmetih. / Expected course calendar.

Страница Različno gradivo / Miscellaneous sources
Prosojnice, audio posnetki, stari zapiski predavanj, posnetki govorilnih ur ter stari kolokviji in izpiti.
Slides, audio recordings, old lecture notes, recordings of old office hours, and old midterms and exams.
Страница Kratek povzetek snovi za prostopni kolokvij (A short summary of the material for the entrance exam)
Seznam ukazov, simbolov, i.t.d., ki jih morate poznati, da opravite pristopni kolokvij.
A list of commands, symbols, etc. one should know to pass the entrance exam.
Uvod v predmet Папка Predavanja
Гиперссылка 1. Vaja: Virtualizacija in nastavitev omrežja
Гиперссылка 2. Vaja: Vzpostavitev omrežja z avtomatskim dodeljevanjem omrežnih naslovov
Гиперссылка 3. Vaja: Delovanje preprostih programov preko omrežja
Гиперссылка 1. Lab: Virtualisation and network setup
Гиперссылка 2. Lab: Network setup with automatic network address assignment
Гиперссылка 3. Lab: Operation of simple programs over the network
Страница Dodatno gradivo
Страница Vaje: VirtualBox, KPOV Judge
Страница Vaje: nastavitve mreže
Страница Vaje: inetd
Страница 1. Vaja: VirtualBox, nastavitve omrežja
Zagon stroja Папка Predavanja
  • Prosojnice v slovenskem in angleškem jeziku
  • Izročki v slovenskem in angleškem jeziku
Папка Sledi
  • tftp: prenos datoteke
  • DHCP: prevzem naslova
  • DHCPv6: prevzem naslova
Гиперссылка 4. Vaja: Zagon sistemskega nalagalnika preko omrežja
Гиперссылка 5. Vaja: Zagon operacijskega sistema Linux preko omrežja
Гиперссылка 4. Lab: Running the bootloader over the network
Гиперссылка 5. Lab: Booting the Linux operating system over the network
Страница Vaje: DHCP
Страница Vaje: NFS, zagon Linux
Страница Dodatno gradivo
Страница Vaje - zagon; Excercise - booting

Kaj početi na vajah v zvezi z zagonom računalnika?

How to pass the time during the lecture

Страница Vaje - Kako se zaganja računalnik

BIOS, bootloaderji

Страница Vaje - boot preko omrežja (boot over the network)
Za zagon več računalnikov potrebujemo:
DHCP, BOOTP strežnik
NFS strežnik
Primerno nastavljeno jedro in initramfs
Страница Useful links regarding boot

Samo povezave. Nothing but links.

Nadzor in upravljanje z omrežji Папка Predavanja
Папка Sledi
  • snmpwalk -c public -v1
Гиперссылка 6. Vaja: Upravljanje omrežja
Гиперссылка 6. Lab: Network management
Страница Vaje: SNMP
Страница Dodatno gradivo
Страница Vaje - DHCP
Konfiguracija bind + dhcp
Страница Vaje - ARP zastrupljanje
Kaj je ARP, kako prisluškujemo sosedom?
Страница Vaje - wireshark, driftnet
Uporabni programčki za prisluškovanje prometu
Promet za aplikacije v stvarnem času Папка Predavanja
Гиперссылка 7. Vaja: Omrežni čas
Гиперссылка 7. Lab: Network time
Страница Vaje: čas po mreži
Страница Dodatno gradivo
Razpošiljanje - Multicast Папка Predavanja
Гиперссылка 8. Vaja: Pretakanje video vsebine preko omrežja
Гиперссылка 8. Lab: Streaming video content over the network
Страница Vaje: VLC
Страница Vaje - multicast, vlc
Kako preko interneta prenašamo video How to transfer video over the internet
Файл Primer predvajalnega seznama SIOL
Varnostni elementi omrežij Папка Predavanja
Гиперссылка 9. Vaja: Postavite navidezno zasebno omrežje z uporabo deljene skrivnosti
Гиперссылка 10. Vaja: Postavite navidezno zasebno omrežje z uporabo certifikatov
Гиперссылка 11. Vaja: Upravljanje omrežja z orodjem Netfilter
Гиперссылка 9. Lab: Set up a virtual private network using a shared secret
Гиперссылка 10. Lab: Set up a virtual private network using certificates
Гиперссылка 11. Lab: Network management with the Netfilter tool
Страница Vaje: VPN - preprost
Страница Vaje: VPN - CA
Страница Vaje: Netfilter
Страница Dodatno gradivo
Avtentikacija, avtorizacija in beleženje - AAA Папка Predavanja
Гиперссылка 12. Vaja: Upravljanje omrežij z protokolom RADIUS
Гиперссылка 12. Lab: Managing networks with the RADIUS protocol
Страница Vaje: RADIUS
Страница Dodatno gradivo
Podatki za delovanje omrežja Папка Predavanja
Гиперссылка 13. Vaja: Upravljanje z informacijami v omrežju
Гиперссылка 13. Lab: Information management in the network
Страница Vaje: LDAP
Družina IEEE 802 Папка Predavanja
Vabljena predavanja Файл Omrežje ARNES - praktični vidiki upravljanja ; varnost v dobi kvantnih računalnikov

Sodobna komunikacijska omrežja morajo zadostiti množici zahtev. Poleg visoke zanesljivosti in velike prepustnosti morajo nuditi tudi različno obravnavo prometa - glede na njegovo prioriteto. Nadzor takšnih omrežij je kompleksna naloga. V predavanju bo po krajši predstavitvi izobraževalno-raziskovalnega omrežja ARNES pojasnjeno, kako skrbimo za nadzor nad delovanjem omrežja. Poudarek bo na praktičnih vidikih ter orodjih, ki jih pri tem uporabljamo. Orisan bo tudi problem zagotavljanja varnih komunikacij v prihajajoči dobi kvantnih računalnikov ter  nekaj možnih rešitev.

Avgust Jauk je konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan sodeloval pri vpeljevanju omrežnih storitev in interneta v Slovenijo. Po magisteriju iz varnosti elektronskega prenosa podatkov se je zaposlil na Arnesu, kjer od leta 1993 vodil tehnični sektor, zadnji dve leti pa je svetovalec direktorja za tehnične zadeve ter sodeluje v mednarodnih projektih in tehničnih delovnih skupinah pri izgradnji novih generacij evropskega izobraževalno-raziskovalnega omrežja GÉANT.

Laboratorijske domače naloge Файл Skripta za generiranje parametrov / Script for generating parameters
Файл Primer oddaje / Example submission
Primer oddane seminarske naloge.
Файл Primer oddaje / Example submission
Файл Primer omrežja / Example network graph
An example of the network graph from a previous year