Достапни курсеви

Категорија: Elective courses (specialist)
Course title: Mobile Sensing (slo: Mobilno zaznavanje) The course investigates the use of sensors, embedded in mobile computation devices (e.g. smartphones, smartwatches, etc.), for understanding a user’s context, modelling a user’s behaviour, and devising novel applications based on th…
  • nosilec: Jurij Mihelič
Категорија: Elective courses (specialist)
Spoznavali bomo področje inženiringa algoritmov, katerega vodilo je premoščanje razlike med teorijo in prakso. Znanih je več primerov, kjer klasični teoretični pristop nezadovoljivo opiše obnašanje algoritma v praksi, npr. simpleksni algoritem, hitro urejanje, LIFO/FIFO strategije, ravnins…
Категорија: Elective courses (specialist)
Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju: 1. Uvod v digitalno trženje 2. Razumevanje vedenja porabnikov v digitalnem okolju 3. Odločanje na podlagi podatkov, tržne raziskave 4. Oblikovanje uporabniške izkušnje 5. Oblikovanje spletnih predst…
Категорија: Elective courses (specialist)
Cilj predmeta se je naučiti razvoja procesnih aplikacij – to so aplikacije, ki direktno podpirajo poslovne procese v podjetjih. Imenujemo jih tudi kompozitne aplikacije. Razvoj procesnih aplikacij postaja vedno bolj pomemben, saj želijo podjetja in organizacije informacijsko podpreti procese ko…
Категорија: Elective courses (specialist)
Sodobni poslovni sistemi zahtevajo poleg poznavanja informacijske tehnologije (IT) tudi poznavanje poslovanja in s tem doseganje poslovnih učinkov s pomočjo informacijske tehnologije. Vse ankete med poslovneži kažejo, da pri naših diplomantih pogrešajo predvsem povezano obravnavanje poslovanj…
  • nosilec: Blaž Zupan
Категорија: Elective courses (specialist)
Pri predmetu bomo v teoriji in na praktičnih primerih spoznavali tehnike odkrivanja znanj iz podatkov (angl. data mining). Če bo le možno, pri predmetu sodelujemo na mednarodnem tekmovanju s področja analize podatkov, tipično s portala Kaggle. Za izbrano tekmovanje na predavanjih v teoriji spo…
Категорија: Elective courses (specialist)
Študenti imajo morda napačen vtis, da so algoritmi in podatkovne strukture znanost o postopkih urejanja in obratih uravnoteženih dreves. Prva naloga predmeta je odpraviti ta škodljivi vtis in pokazati, da so drevesa, bisekcija, teorija informacij, dvojiški številski sistem, končni avtomati i…
Категорија: Elective courses (specialist)
Raziskave kažejo, da velik del projektov, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme (od 60 do 80%) projektov prekoračuje stroške, zamuja roke in ponuja manj funkcionalnosti, kot je bilo prvotno predvideno. Zato je stalno prisotno iskanje novih postopkov, metod in orodij, s…
Категорија: Elective courses (specialist)
NoneNone