Достапни курсеви

  • nosilec: Franc Solina
Категорија: 3rd year
Predavanja: Poduk  o pomenu in poteku izdelave diplomske naloge. Etika in plagiatorstvo. 1. naloga: vsak študent izbere mentorja in temo diplomske naloge! Predavanja: Kako se lotimo iskanja in pregledovanja relevantne literature za izbrano temo. Vizualno in logično urejanje besedil. Pisanje …
  • nosilec: Tomaž Hovelja
Категорија: 3rd year
Temeljni namen predmeta je seznanitev študenta s področjem ekonomske znanosti na ravni združb (podjetij, zavodov itn.), zato da bo usposobljen dojemati vsebino tistih strokovnih pogovorov, ki vsebujejo ekonomske pojme, ter dejavno sodelovati v njih. Iz tega namena izvedeni cilji so zagotoviti ta…
  • nosilec: Narvika Bovcon
  • nosilec: Matej Zajc
Категорија: 3rd year
NoneNone
Категорија: 3rd year
Pri predmetu bomo pregledali različne družine osnovnih metod s področja umetne inteligence, kamor spadajo: strojno učenje, preiskovanje problemskega prostora, igranje iger, planiranje, razporejanje opravil in sklepanje. Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi koncepti, izrazoslovjem in…
  • nosilec: Dejan Lavbič
Категорија: 3rd year
Predstavljajte si razvijalca programske opreme, od katerega naročnik želi, da izdela rešitev, ki mu bo (seveda s pomočjo računalnika) olajšala delo na določenem področju. Razvijalec mora najprej ugotoviti, kakšne so zahteve uporabnikov, na podlagi tega izdelati načrt rešitve, napisa…
Категорија: 3rd year
Vsebina Celovitost podatkov in osnovni vidiki varnosti: tajnost, avtentičnost, pristnost, neovrgljivost in razpoložljivost. Vrste šifrirnih postopkov in razvrstitev šifrirnih algoritmov: pretočni, blokovni, simetrični, asimetrični. Osnove simetričnih šifrirnih algoritmov (DES, AES) s prime…