Week Name Description
Page Vsebina
Folder Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

URL Power Designer 12.5 (stara licenčna verzija)
4 October - 10 October File Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

URL Video posnetek: uvod (2020); do 1:12:22
Page Vaje: instalacija in spoznavanje orodij.


Folder Python dokumentacija

Spoznajte se s Pythonom:

File MongoDB navodila za namestitev
URL MongoDB prenos
11 October - 17 October File Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje, prvi del (2020); od 1:12:22 dalje
URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje (zaključek), logično načrtovanje (prvi del); do 1:42:53
Page Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

File Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
File Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

18 October - 24 October File Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje, drugi del (2020); od 0:59:50
URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje, logično načrtovanje (2020); do 1:42:53
File Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
25 October - 31 October File Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, normalizacija
URL Video posnetek: logično načrtovanje (2020); od 1:42:53
URL Video posnetek: logično načrtovanje (2020); do 1:55:51
1 November - 7 November File Ključi in normalizacija
8 November - 14 November File Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
URL Video posnetek: fizično načrtovanje, uvod (2020); od 1:55:51
URL Video posnetek: fizično načrtovanje (2020); do 1:39:35
File Definicija podatkov v SQL

Ponovitev dela s tabelami (CREATE/ALTER/UPDATE/DROP)

Page Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

File Vaje: Indeksi
URL Merjenje časa v MySQL/MariaDB
15 November - 21 November URL Video posnetek: fizično načrtovanje (2020); od 1:39:35
URL Video posnetek: fizično načrtovanje (zaključek) (2020); do 1:14:10
Page Pogoni v podatkovnih bazah
File Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Page Naloge: procedure


File Rešitve vaje iz procedur
Page SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
22 November - 28 November File Predavanja: dostop do podatkov v podatkovni bazi
URL Video posnetek: uporabniki podatkovne baze, dostop do podatkov v PB (2020); od 1:14:10
URL Video posnetek: dostop do podatkov v PB - ODBC, JDBC (2020); do 1:18:05
File Vaje: MariaDB in Prožilci
File XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
File Vaje: Python in ODBC
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
29 November - 5 December File Predavanja: podatkovna skladišča
URL Video posnetek: dostop do podatkov v PB - ODBC, JDBC (2020); od 1:18:05
URL Video posnetek: podatkovna skladišča (2020): do 0:26:40.
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
File Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
File Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
File Vaje: delovni zvezek za Alchemy 1
File Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
File Seminarske naloge 2021/22
6 December - 12 December File Predavanja: Podatkovno rudarjenje
URL Video posnetek: podatkovna skladišča (2020): od 0:26:40. Podatkovno rudarjenje (začetek).
URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, nadaljevanje (2020): do 1:33:38.
File Predavanja: delovni zvezek za dostop do podatkovne baze
Page Vaje: kompleksnejša normalizacija
File Vaje: Primeri rešitev normalizacij
URL OLAP
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
File Primeri normalizacije z rešitvami
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video
13 December - 19 December File Predavanja: Priporočilni sistemi
File Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
URL Video posnetek: Priporočilni sistemi; Varnost v podatkovnih bazah (2020); do 0:59:49
Page Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
File Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Page Še en primer prožilca


File Start transaction
20 December - 26 December URL Transakcijska varnost v podatkovnih bazah (2020); od 0:59:49
URL Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, prvi del (2020): do 1:14:38
URL Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, drugi del (2020); do 0:45:15
File Transakcija-A
File Transakcija-B
File TransakcijeAB.py
File Vaje: protokol 2PL
File Vaje: primer za izvedbo 2PL
File Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
File Pomoč in namigi za 4.DN
27 December - 2 January File Nekaj primerov izpitov TUP
3 January - 9 January File Predavanja: podatkovna in dostopna varnost

Predavanja: podatkovna in dostopna varnost.

URL Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, drugi del (2020): od 1:14:38
URL Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, zaključek (2020); do 0:45:15
URL Nerelacijske podatkovne baze, začetek (2020); od 0:45:15
File MongoDB pregled

Navodila za namestitev in osnove uporabe za nerelacijsko/dokumentno bazo MongoDB.

URL Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
rez=mongoDB.naslov.aggregate([{
"$lookup" : {
"from" : "pacient",
"localField" : "naslovID",
"foreignField" : "naslovID",
"as" : "pacient"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$pacient"
}
},{
"$lookup" : {
"from" : "kraj",
"localField" : "posta",
"foreignField" : "posta",
"as" : "kraj"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$kraj"
}
}
])
for doc in rez : 
print(f"\
{doc['pacient']['ime']\t\
{doc['pacient']['priimek']\t\
{doc['ulica']\t\
{doc['hisnastevilka']\t\
{doc['kraj']['posta']\t\
{doc['kraj']['kraj']}"
)
10 January - 16 January File Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi
URL Nerelacijske podatkovne baze (2020)
Page Pravice uporabnikov v MySQL
File Neo4j delovni zvezek