Week Name Description
Page Vsebina
Folder Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

2 October - 8 October File Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

9 October - 15 October File Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

Page Vaje: namestitev in spoznavanje orodij


File Namestitev MariaDB in povezava z WorkBench-om
File Namestitev Pythona in Jupyter notebooka

To bomo potrebovali veliko kasneje, vendar je dobro namestiti že sedaj na vaše prenosnike na fakulteti, da kasneje ne bo težav.

Page Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

File Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
File Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

16 October - 22 October URL Predavanja: konceptualno načrtovanje (zaključek)
File Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
File Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
23 October - 29 October URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, relacijski podatkovni model, normalizacija.
File Vaje: Tehnike ugotavljanja dejstev za načrtovanje konceptualnega modela

Razvijalec baze podatkov običajno uporablja več tehnik za ugotavljanje dejstev v eni sami zbirki podatkov. Obstaja pet pogosto uporabljenih tehnik ugotavljanja dejstev:

• pregledovanje dokumentacije;
• razgovor;
• opazovanje delovanja podjetja;
• raziskovanje;
• vprašalniki.

V priponki so opisane te tehnike ugotavljanja dejstev in identificiramo prednosti in slabosti vsakega.

povzeto po:
Connolly, Thomas M., and Carolyn E. Begg. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. Pearson Education, 2005.

File Primer in test predvidene uporabe

Posledično preverimo transakcijske poti v našem konceptualnem modelu.

30 October - 5 November Page Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

File Ključi in normalizacija
File Vaje: Indeksi
URL Merjenje časa v MySQL/MariaDB
6 November - 12 November URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
File Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
Page Vaje: normalizacija v 3.NO in BCNO

Poiščite Fmin, vse ključe in normalizirajte!

Page Pogoni v podatkovnih bazah
File Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Page Naloge: procedure


File Rešitve vaje iz procedur
Page SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
13 November - 19 November URL Predavanja: Fizično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
File Vaje: MariaDB in Prožilci
File Trigerji za trgovino
File XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
File Vaje: Python in ODBC
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
20 November - 26 November File Predavanja: uporabniki podatkovne baze. Dostop do podatkov v podatkovni bazi.
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
File Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
File Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
File Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
27 November - 3 December File Predavanja: Podatkovna skladišča
File Seminarske naloge 2023/24
Page Vaje: kompleksnejša normalizacija
File Vaje: Primeri rešitev normalizacij
File Primeri normalizacije z rešitvami
URL OLAP
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu korak po koraku
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v LibreOffice
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video
4 December - 10 December File Predavanja: Podatkovno rudarjenje
File Predavanja: Priporočilni sistemi
URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
Page Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
File Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Page Še en primer prožilca


File Start transaction
File Vaje: protokol 2PL
File Vaje: primer za izvedbo 2PL
File Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL