Week Name Description
Page Vsebina
Folder Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

2 October - 8 October File Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

9 October - 15 October File Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

Page Vaje: namestitev in spoznavanje orodij


File Namestitev MariaDB in povezava z WorkBench-om
File Namestitev Pythona in Jupyter notebooka

To bomo potrebovali veliko kasneje, vendar je dobro namestiti že sedaj na vaše prenosnike na fakulteti, da kasneje ne bo težav.

Page Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

File Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
File Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

16 October - 22 October URL Predavanja: konceptualno načrtovanje (zaključek)
File Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
File Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
23 October - 29 October URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, relacijski podatkovni model, normalizacija.
File Vaje: Tehnike ugotavljanja dejstev za načrtovanje konceptualnega modela

Razvijalec baze podatkov običajno uporablja več tehnik za ugotavljanje dejstev v eni sami zbirki podatkov. Obstaja pet pogosto uporabljenih tehnik ugotavljanja dejstev:

• pregledovanje dokumentacije;
• razgovor;
• opazovanje delovanja podjetja;
• raziskovanje;
• vprašalniki.

V priponki so opisane te tehnike ugotavljanja dejstev in identificiramo prednosti in slabosti vsakega.

povzeto po:
Connolly, Thomas M., and Carolyn E. Begg. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. Pearson Education, 2005.

File Primer in test predvidene uporabe

Posledično preverimo transakcijske poti v našem konceptualnem modelu.

30 October - 5 November Page Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

File Ključi in normalizacija
File Vaje: Indeksi
URL Merjenje časa v MySQL/MariaDB
6 November - 12 November URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
File Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
Page Vaje: normalizacija v 3.NO in BCNO

Poiščite Fmin, vse ključe in normalizirajte!

Page Pogoni v podatkovnih bazah
File Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Page Naloge: procedure


File Rešitve vaje iz procedur
Page SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
13 November - 19 November URL Predavanja: Fizično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
File Vaje: MariaDB in Prožilci
File Trigerji za trgovino
File XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
File Vaje: Python in ODBC
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
20 November - 26 November File Predavanja: uporabniki podatkovne baze. Dostop do podatkov v podatkovni bazi.
File Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
File Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
File Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
File Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
27 November - 3 December File Predavanja: Podatkovna skladišča
File Seminarske naloge 2023/24
Page Vaje: kompleksnejša normalizacija
File Vaje: Primeri rešitev normalizacij
File Primeri normalizacije z rešitvami
URL OLAP
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu korak po koraku
File Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v LibreOffice
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video
4 December - 10 December File Predavanja: Podatkovno rudarjenje
URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
Page Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
File Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Page Še en primer prožilca


File Start transaction
File Vaje: protokol 2PL
File Vaje: primer za izvedbo 2PL
File Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
11 December - 17 December URL Predavanja: podatkovno rudarjenje
File Predavanja: Priporočilni sistemi
File Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

URL MariaDB set transaction isolation level
File Transakcija-A
File Transakcija-B
File TransakcijeAB.py
File Pomoč in namigi za 4.DN
File izsek nekaj strani predavanj
18 December - 24 December URL Predavanja: transakcijska in podatkovna varnost (nadaljevanje iz prejšnjega tedna).
1 January - 7 January URL Predavanja: podatkovna varnost (nadaljevanje in zaključek).
File Predavanja:Dostopna varnost
File Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi (začetek)
8 January - 14 January URL Predavanja: nerelacijske podatkovne baze (nadaljevanje).
URL Namestitev MongoDB

Namestite si MongoDB na svojih računalnikih

URL Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
URL Posnetek vaj za MongoDB in Neo4j
URL Neo4j delovni zvezek