седмица Име Опис
Page Vsebina
Папка Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

2 октомври - 8 октомври Датотека Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

9 октомври - 15 октомври Датотека Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

Page Vaje: namestitev in spoznavanje orodij


Датотека Namestitev MariaDB in povezava z WorkBench-om
Датотека Namestitev Pythona in Jupyter notebooka

To bomo potrebovali veliko kasneje, vendar je dobro namestiti že sedaj na vaše prenosnike na fakulteti, da kasneje ne bo težav.

Page Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

Датотека Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
Датотека Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

16 октомври - 22 октомври URL Predavanja: konceptualno načrtovanje (zaključek)
Датотека Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
Датотека Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
23 октомври - 29 октомври URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, relacijski podatkovni model, normalizacija.
Датотека Vaje: Tehnike ugotavljanja dejstev za načrtovanje konceptualnega modela

Razvijalec baze podatkov običajno uporablja več tehnik za ugotavljanje dejstev v eni sami zbirki podatkov. Obstaja pet pogosto uporabljenih tehnik ugotavljanja dejstev:

• pregledovanje dokumentacije;
• razgovor;
• opazovanje delovanja podjetja;
• raziskovanje;
• vprašalniki.

V priponki so opisane te tehnike ugotavljanja dejstev in identificiramo prednosti in slabosti vsakega.

povzeto po:
Connolly, Thomas M., and Carolyn E. Begg. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. Pearson Education, 2005.

Датотека Primer in test predvidene uporabe

Posledično preverimo transakcijske poti v našem konceptualnem modelu.

30 октомври - 5 ноември Page Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

Датотека Ključi in normalizacija
Датотека Vaje: Indeksi
URL Merjenje časa v MySQL/MariaDB
6 ноември - 12 ноември URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
Датотека Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
Page Vaje: normalizacija v 3.NO in BCNO

Poiščite Fmin, vse ključe in normalizirajte!

Page Pogoni v podatkovnih bazah
Датотека Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Page Naloge: procedure


Датотека Rešitve vaje iz procedur
Page SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
13 ноември - 19 ноември URL Predavanja: Fizično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
Датотека Vaje: MariaDB in Prožilci
Датотека Trigerji za trgovino
Датотека XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
Датотека Vaje: Python in ODBC
Датотека Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
20 ноември - 26 ноември Датотека Predavanja: uporabniki podatkovne baze. Dostop do podatkov v podatkovni bazi.
Датотека Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
Датотека Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
Датотека Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
Датотека Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
27 ноември - 3 декември Датотека Predavanja: Podatkovna skladišča
Датотека Seminarske naloge 2023/24
Page Vaje: kompleksnejša normalizacija
Датотека Vaje: Primeri rešitev normalizacij
Датотека Primeri normalizacije z rešitvami
URL OLAP
Датотека Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
Датотека Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu korak po koraku
Датотека Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v LibreOffice
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video
4 декември - 10 декември Датотека Predavanja: Podatkovno rudarjenje
URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
Page Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
Датотека Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Page Še en primer prožilca


Датотека Start transaction
Датотека Vaje: protokol 2PL
Датотека Vaje: primer za izvedbo 2PL
Датотека Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
11 декември - 17 декември URL Predavanja: podatkovno rudarjenje
Датотека Predavanja: Priporočilni sistemi
Датотека Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

URL MariaDB set transaction isolation level
Датотека Transakcija-A
Датотека Transakcija-B
Датотека TransakcijeAB.py
Датотека Pomoč in namigi za 4.DN
Датотека izsek nekaj strani predavanj
18 декември - 24 декември URL Predavanja: transakcijska in podatkovna varnost (nadaljevanje iz prejšnjega tedna).
1 јануари - 7 јануари URL Predavanja: podatkovna varnost (nadaljevanje in zaključek).
Датотека Predavanja:Dostopna varnost
Датотека Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi (začetek)
8 јануари - 14 јануари URL Predavanja: nerelacijske podatkovne baze (nadaljevanje).
URL Namestitev MongoDB

Namestite si MongoDB na svojih računalnikih

URL Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
URL Posnetek vaj za MongoDB in Neo4j
URL Neo4j delovni zvezek