Неделя Название Описание
Страница Vsebina
Папка Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

2 октября - 8 октября Файл Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

9 октября - 15 октября Файл Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

Страница Vaje: namestitev in spoznavanje orodij


Файл Namestitev MariaDB in povezava z WorkBench-om
Файл Namestitev Pythona in Jupyter notebooka

To bomo potrebovali veliko kasneje, vendar je dobro namestiti že sedaj na vaše prenosnike na fakulteti, da kasneje ne bo težav.

Страница Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

Файл Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
Файл Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

16 октября - 22 октября Гиперссылка Predavanja: konceptualno načrtovanje (zaključek)
Файл Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
Файл Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
23 октября - 29 октября Гиперссылка Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, relacijski podatkovni model, normalizacija.
Файл Vaje: Tehnike ugotavljanja dejstev za načrtovanje konceptualnega modela

Razvijalec baze podatkov običajno uporablja več tehnik za ugotavljanje dejstev v eni sami zbirki podatkov. Obstaja pet pogosto uporabljenih tehnik ugotavljanja dejstev:

• pregledovanje dokumentacije;
• razgovor;
• opazovanje delovanja podjetja;
• raziskovanje;
• vprašalniki.

V priponki so opisane te tehnike ugotavljanja dejstev in identificiramo prednosti in slabosti vsakega.

povzeto po:
Connolly, Thomas M., and Carolyn E. Begg. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. Pearson Education, 2005.

Файл Primer in test predvidene uporabe

Posledično preverimo transakcijske poti v našem konceptualnem modelu.

30 октября - 5 ноября Страница Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

Файл Ključi in normalizacija
Файл Vaje: Indeksi
Гиперссылка Merjenje časa v MySQL/MariaDB
6 ноября - 12 ноября Гиперссылка Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
Файл Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
Страница Vaje: normalizacija v 3.NO in BCNO

Poiščite Fmin, vse ključe in normalizirajte!

Страница Pogoni v podatkovnih bazah
Файл Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Страница Naloge: procedure


Файл Rešitve vaje iz procedur
Страница SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
13 ноября - 19 ноября Гиперссылка Predavanja: Fizično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
Файл Vaje: MariaDB in Prožilci
Файл Trigerji za trgovino
Файл XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
Файл Vaje: Python in ODBC
Файл Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
20 ноября - 26 ноября Файл Predavanja: uporabniki podatkovne baze. Dostop do podatkov v podatkovni bazi.
Файл Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
Файл Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
Файл Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
Файл Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
27 ноября - 3 декабря Файл Predavanja: Podatkovna skladišča
Файл Seminarske naloge 2023/24
Страница Vaje: kompleksnejša normalizacija
Файл Vaje: Primeri rešitev normalizacij
Файл Primeri normalizacije z rešitvami
Гиперссылка OLAP
Файл Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
Файл Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu korak po koraku
Файл Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v LibreOffice
Гиперссылка MindsDB video
Гиперссылка Priporočilni sistem v Pythonu video
4 декабря - 10 декабря Файл Predavanja: Podatkovno rudarjenje
Гиперссылка Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
Страница Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
Файл Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Страница Še en primer prožilca


Файл Start transaction
Файл Vaje: protokol 2PL
Файл Vaje: primer za izvedbo 2PL
Файл Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
11 декабря - 17 декабря Гиперссылка Predavanja: podatkovno rudarjenje
Файл Predavanja: Priporočilni sistemi
Файл Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Гиперссылка MariaDB set transaction isolation level
Файл Transakcija-A
Файл Transakcija-B
Файл TransakcijeAB.py
Файл Pomoč in namigi za 4.DN
Файл izsek nekaj strani predavanj
18 декабря - 24 декабря Гиперссылка Predavanja: transakcijska in podatkovna varnost (nadaljevanje iz prejšnjega tedna).
1 января - 7 января Гиперссылка Predavanja: podatkovna varnost (nadaljevanje in zaključek).
Файл Predavanja:Dostopna varnost
Файл Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi (začetek)
8 января - 14 января Гиперссылка Predavanja: nerelacijske podatkovne baze (nadaljevanje).
Гиперссылка Namestitev MongoDB

Namestite si MongoDB na svojih računalnikih

Гиперссылка Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
Гиперссылка Posnetek vaj za MongoDB in Neo4j
Гиперссылка Neo4j delovni zvezek