Неделя Название Описание
Страница Vsebina
Папка Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

Гиперссылка Power Designer 12.5 (stara licenčna verzija)
4 October - 10 October Файл Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

Гиперссылка Video posnetek: uvod (2020); do 1:12:22
Страница Vaje: instalacija in spoznavanje orodij.


Папка Python dokumentacija

Spoznajte se s Pythonom:

Файл MongoDB navodila za namestitev
Гиперссылка MongoDB prenos
11 October - 17 October Файл Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

Гиперссылка Video posnetek: konceptualno načrtovanje, prvi del (2020); od 1:12:22 dalje
Гиперссылка Video posnetek: konceptualno načrtovanje (zaključek), logično načrtovanje (prvi del); do 1:42:53
Страница Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

Файл Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
Файл Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

18 October - 24 October Файл Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
Гиперссылка Video posnetek: konceptualno načrtovanje, drugi del (2020); od 0:59:50
Гиперссылка Video posnetek: konceptualno načrtovanje, logično načrtovanje (2020); do 1:42:53
Файл Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
25 October - 31 October Файл Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, normalizacija
Гиперссылка Video posnetek: logično načrtovanje (2020); od 1:42:53
Гиперссылка Video posnetek: logično načrtovanje (2020); do 1:55:51
1 November - 7 November Файл Ključi in normalizacija
8 November - 14 November Файл Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
Гиперссылка Video posnetek: fizično načrtovanje, uvod (2020); od 1:55:51
Гиперссылка Video posnetek: fizično načrtovanje (2020); do 1:39:35
Файл Definicija podatkov v SQL

Ponovitev dela s tabelami (CREATE/ALTER/UPDATE/DROP)

Страница Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

Файл Vaje: Indeksi
Гиперссылка Merjenje časa v MySQL/MariaDB
15 November - 21 November Гиперссылка Video posnetek: fizično načrtovanje (2020); od 1:39:35
Гиперссылка Video posnetek: fizično načrtovanje (zaključek) (2020); do 1:14:10
Страница Pogoni v podatkovnih bazah
Файл Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Страница Naloge: procedure


Файл Rešitve vaje iz procedur
Страница SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
22 November - 28 November Файл Predavanja: dostop do podatkov v podatkovni bazi
Гиперссылка Video posnetek: uporabniki podatkovne baze, dostop do podatkov v PB (2020); od 1:14:10
Гиперссылка Video posnetek: dostop do podatkov v PB - ODBC, JDBC (2020); do 1:18:05
Файл Vaje: MariaDB in Prožilci
Файл XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
Файл Vaje: Python in ODBC
Файл Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
29 November - 5 December Файл Predavanja: podatkovna skladišča
Гиперссылка Video posnetek: dostop do podatkov v PB - ODBC, JDBC (2020); od 1:18:05
Гиперссылка Video posnetek: podatkovna skladišča (2020): do 0:26:40.
Файл Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
Файл Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
Файл Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
Файл Vaje: delovni zvezek za Alchemy 1
Файл Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
Файл Seminarske naloge 2021/22
6 December - 12 December Файл Predavanja: Podatkovno rudarjenje
Гиперссылка Video posnetek: podatkovna skladišča (2020): od 0:26:40. Podatkovno rudarjenje (začetek).
Гиперссылка Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, nadaljevanje (2020): do 1:33:38.
Файл Predavanja: delovni zvezek za dostop do podatkovne baze
Страница Vaje: kompleksnejša normalizacija
Файл Vaje: Primeri rešitev normalizacij
Гиперссылка OLAP
Файл Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
Файл Primeri normalizacije z rešitvami
Гиперссылка MindsDB video
Гиперссылка Priporočilni sistem v Pythonu video
13 December - 19 December Файл Predavanja: Priporočilni sistemi
Файл Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Гиперссылка Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
Гиперссылка Video posnetek: Priporočilni sistemi; Varnost v podatkovnih bazah (2020); do 0:59:49
Страница Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
Файл Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Страница Še en primer prožilca


Файл Start transaction
20 December - 26 December Гиперссылка Transakcijska varnost v podatkovnih bazah (2020); od 0:59:49
Гиперссылка Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, prvi del (2020): do 1:14:38
Гиперссылка Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, drugi del (2020); do 0:45:15
Файл Transakcija-A
Файл Transakcija-B
Файл TransakcijeAB.py
Файл Vaje: protokol 2PL
Файл Vaje: primer za izvedbo 2PL
Файл Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
Файл Pomoč in namigi za 4.DN
27 December - 2 January Файл Nekaj primerov izpitov TUP
3 January - 9 January Файл Predavanja: podatkovna in dostopna varnost

Predavanja: podatkovna in dostopna varnost.

Гиперссылка Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, drugi del (2020): od 1:14:38
Гиперссылка Podatkovna in dostopna varnost v podatkovnih bazah, zaključek (2020); do 0:45:15
Гиперссылка Nerelacijske podatkovne baze, začetek (2020); od 0:45:15
Файл MongoDB pregled

Navodila za namestitev in osnove uporabe za nerelacijsko/dokumentno bazo MongoDB.

Гиперссылка Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
rez=mongoDB.naslov.aggregate([{
"$lookup" : {
"from" : "pacient",
"localField" : "naslovID",
"foreignField" : "naslovID",
"as" : "pacient"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$pacient"
}
},{
"$lookup" : {
"from" : "kraj",
"localField" : "posta",
"foreignField" : "posta",
"as" : "kraj"
}
},{
"$unwind" : {
"path" : "$kraj"
}
}
])
for doc in rez : 
print(f"\
{doc['pacient']['ime']\t\
{doc['pacient']['priimek']\t\
{doc['ulica']\t\
{doc['hisnastevilka']\t\
{doc['kraj']['posta']\t\
{doc['kraj']['kraj']}"
)
10 January - 16 January Файл Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi
Гиперссылка Nerelacijske podatkovne baze (2020)
Страница Pravice uporabnikov v MySQL
Файл Neo4j delovni zvezek