Teden Ime Opis
Stran Vsebina
Mapa Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

URL Power Designer 12.5 (stara licenčna verzija)
3. oktober - 9. oktober Datoteka Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

URL Video posnetek: uvod (2020); do 1:12:22
Mapa Python dokumentacija

Spoznajte se s Pythonom:

10. oktober - 16. oktober Datoteka Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje, prvi del (2020); od 1:12:22 dalje
URL Video posnetek: konceptualno načrtovanje, drugi del (2020); do 0:39:35
Stran Vaje: instalacija in spoznavanje orodij.


Stran Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

Datoteka Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
Datoteka Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

17. oktober - 23. oktober Datoteka Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
Datoteka Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
24. oktober - 30. oktober Datoteka Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, relacijski podatkovni model, normalizacija.
URL Video posnetek: logično načrtovanje (2020); od 1:42:53
URL Video posnetek: logično načrtovanje (2020); do 1:55:51
31. oktober - 6. november Datoteka Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
URL Video posnetek: fizično načrtovanje, uvod (2022); od 1:55:51
URL Video posnetek: fizično načrtovanje (2022); do 1:39:35
Datoteka Definicija podatkov v SQL

Ponovitev dela s tabelami (CREATE/ALTER/UPDATE/DROP)

Stran Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

Datoteka Ključi in normalizacija
Datoteka Vaje: Indeksi
URL Merjenje časa v MySQL/MariaDB
7. november - 13. november URL Video posnetek: fizično načrtovanje (2020); od 1:39:35
Stran Pogoni v podatkovnih bazah
Datoteka Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Stran Naloge: procedure


Datoteka Rešitve vaje iz procedur
Stran SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
14. november - 20. november Datoteka Predavanja: dostop do podatkov v podatkovni bazi
URL Video posnetek: fizično načrtovanje (zaključek) (2020); do 1:14:10
Datoteka Vaje: MariaDB in Prožilci
Datoteka XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
Datoteka Vaje: Python in ODBC
Datoteka Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
21. november - 27. november Datoteka Predavanja: podatkovna skladišča
URL Video posnetek: dostop do podatkov v PB - ODBC, JDBC (2020); od 1:14:10
Datoteka Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
Datoteka Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
Datoteka Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
Datoteka Vaje: delovni zvezek za Alchemy 1
Datoteka Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
28. november - 4. december Datoteka Seminarske naloge 2022/23
Stran Vaje: kompleksnejša normalizacija
Datoteka Vaje: Primeri rešitev normalizacij
URL OLAP
Datoteka Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
Datoteka Primeri normalizacije z rešitvami
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video