Teden Ime Opis
Stran Vsebina
Mapa Datoteke

Datoteke za predavanja in vaje TUP

2. oktober - 8. oktober Datoteka Predavanja: uvod, konceptualno načrtovanje (začetek)

Uvod, konceptualno načrtovanje (prvi del)

9. oktober - 15. oktober Datoteka Predavanja: konceptualno načrtovanje (nadaljevanje)

Konceptualno načrtovanje relacijskih podatkovnih baz (nadaljevanje). Načrtovanje in združevanje zunanjih shem.

Stran Vaje: namestitev in spoznavanje orodij


Datoteka Namestitev MariaDB in povezava z WorkBench-om
Datoteka Namestitev Pythona in Jupyter notebooka

To bomo potrebovali veliko kasneje, vendar je dobro namestiti že sedaj na vaše prenosnike na fakulteti, da kasneje ne bo težav.

Stran Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Spoznavanje s konceptualnim načrtovanjem in Power Designerjem.

Datoteka Zavarovalnica - rešitev z eno napako v kardinalnosti

Kateri detajli manjkajo:

  • Opis stranke: šifra, ime, naslov
  • Opis avtomobila: registrska številka, tip in model  (zakaj)
  • Polica: šifra
  • Plačilo: znesek
Datoteka Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD)

Diagnoze so oštevilčene (začenši z 1) in opisane po mednarodni klasifikaciji bolezni (ICD) po najmanj enem izmed sistemov: slovenski (SLO), ameriški (USA), mednarodni (WHO). Vsaka bolezen je opisana z ICD kodo, slovenskim in angleškim imenom, ter morda še kakšnimi drugimi atributi (primeri so v priponki).

16. oktober - 22. oktober URL Predavanja: konceptualno načrtovanje (zaključek)
Datoteka Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (začetek)
Datoteka Power Designer za načrtovanje konceptualnega modela
23. oktober - 29. oktober URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz, relacijski podatkovni model, normalizacija.
Datoteka Vaje: Tehnike ugotavljanja dejstev za načrtovanje konceptualnega modela

Razvijalec baze podatkov običajno uporablja več tehnik za ugotavljanje dejstev v eni sami zbirki podatkov. Obstaja pet pogosto uporabljenih tehnik ugotavljanja dejstev:

• pregledovanje dokumentacije;
• razgovor;
• opazovanje delovanja podjetja;
• raziskovanje;
• vprašalniki.

V priponki so opisane te tehnike ugotavljanja dejstev in identificiramo prednosti in slabosti vsakega.

povzeto po:
Connolly, Thomas M., and Carolyn E. Begg. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. Pearson Education, 2005.

Datoteka Primer in test predvidene uporabe

Posledično preverimo transakcijske poti v našem konceptualnem modelu.

30. oktober - 5. november Stran Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

Vaja: določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev

Datoteka Ključi in normalizacija
Datoteka Vaje: Indeksi
URL Merjenje časa v MySQL/MariaDB
6. november - 12. november URL Predavanja: logično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
Datoteka Predavanja: fizično načrtovanje podatkovnih baz
Stran Vaje: normalizacija v 3.NO in BCNO

Poiščite Fmin, vse ključe in normalizirajte!

Stran Pogoni v podatkovnih bazah
Datoteka Vaje: Shranjeni podprogrami v SQL
Stran Naloge: procedure


Datoteka Rešitve vaje iz procedur
Stran SQL ukazi za funkcije, procedure in triggerje
13. november - 19. november URL Predavanja: Fizično načrtovanje podatkovnih baz (zaključek).
Datoteka Vaje: MariaDB in Prožilci
Datoteka Trigerji za trgovino
Datoteka XLS datoteke za 3.domačo nalogo: Diag, Lab in Param
Datoteka Vaje: Python in ODBC
Datoteka Vaje: delovni zvezek Python in ODBC
20. november - 26. november Datoteka Predavanja: uporabniki podatkovne baze. Dostop do podatkov v podatkovni bazi.
Datoteka Vaje: delovni zvezek Python in ODBC (nadaljevanje)
Datoteka Vaje: delovni zvezek za izračun skladnosti
Datoteka Vaje: delovni zvezek za Alchemy (Object Relational Mapper)
Datoteka Vaje: delovni zvezek za Napredni SQL
27. november - 3. december Datoteka Predavanja: Podatkovna skladišča
Datoteka Seminarske naloge 2023/24
Stran Vaje: kompleksnejša normalizacija
Datoteka Vaje: Primeri rešitev normalizacij
Datoteka Primeri normalizacije z rešitvami
URL OLAP
Datoteka Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu
Datoteka Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v Excelu korak po koraku
Datoteka Vaje: dostop do podatkov in vrtilne tabele v LibreOffice
URL MindsDB video
URL Priporočilni sistem v Pythonu video
4. december - 10. december Datoteka Predavanja: Podatkovno rudarjenje
URL Video posnetek: Podatkovno rudarjenje, priporočilni sistemi (2020): od 1:33:38.
Stran Vaje: Sočasen dostop do podatkovne baze
Datoteka Primer rešitve naloge iz vaj glede sočasnega dostopa
Stran Še en primer prožilca


Datoteka Start transaction
Datoteka Vaje: protokol 2PL
Datoteka Vaje: primer za izvedbo 2PL
Datoteka Vaje: rešitve primera za izvedbo 2PL
11. december - 17. december URL Predavanja: podatkovno rudarjenje
Datoteka Predavanja: Priporočilni sistemi
Datoteka Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

Predavanja: varnost v podatkovnih bazah. Upravljanje s transakcijami.

URL MariaDB set transaction isolation level
Datoteka Transakcija-A
Datoteka Transakcija-B
Datoteka TransakcijeAB.py
Datoteka Pomoč in namigi za 4.DN
Datoteka izsek nekaj strani predavanj
18. december - 24. december URL Predavanja: transakcijska in podatkovna varnost (nadaljevanje iz prejšnjega tedna).
1. januar - 7. januar URL Predavanja: podatkovna varnost (nadaljevanje in zaključek).
Datoteka Predavanja:Dostopna varnost
Datoteka Predavanja: nerelacijski (NoSQL) podatkovni sistemi (začetek)
8. januar - 14. januar URL Predavanja: nerelacijske podatkovne baze (nadaljevanje).
URL Namestitev MongoDB

Namestite si MongoDB na svojih računalnikih

URL Še namig za agregcijo podatkov (unwind ...)
URL Posnetek vaj za MongoDB in Neo4j
URL Neo4j delovni zvezek