Week Name Description
16 October - 22 October File DV_vaja 1 Boolova algebra Logisim
23 October - 29 October File DV_vaja 2 PDNO, PKNO in pretvorba PDNO-PKNO
6 November - 12 November File DV_Vaja 3 Minimizacija-Quine-McClusky
13 November - 19 November File DV_Vaja 4 Minimizacija-Karnaugh
20 November - 26 November File DV_Vaja 5 Funkcijsko poln sistem
27 November - 3 December File DV_Vaja 6 Multiplekserji


4 December - 10 December File DV_Vaja 7 Dvojiško računanje
11 December - 17 December File DV_Vaja 8 Naloge (MUX, minimizacija, linearna funkcija)
File Rešitve kolokvija
File Funkcijsko poln sistem
18 December - 24 December File DV_Vaja 9 Sekvenčna vezja
8 January - 14 January File DV_Vaja 10 Registri, Števci


15 January - 21 January File DV_Vaja 11 Avtomati
File Rešitve 2. kolokvija