Topic Name Description
Page Razpored predavanj in vaj / Course schedule

Razpored predavanj in vaj / Course schedule

Page Obveznosti pri predmetu / Course Requirements
URL IRC (#fri @ freenode)
Page Gradivo / Course materials
Uvod in osnove / Introduction and basics Folder Prosojnice, izročki in tabla / Slides, handouts and whiteboard
URL 1. Vaja: Virtualizacija in nastavitev omrežja
URL 2. Vaja: Diski in diskovni sistemi
URL 3. Vaja: Analiza diskov z GNU/Linux
URL 1. Lab: Virtualization and network setup
URL 2. Lab: Disks and disk systems
URL 3. Lab: Analysis of disks with GNU/Linux
Page Diski in diskovni sistemi
Kako so organizirani diski, kaj so razdelki, kako diskovna polja.
Page Uporaba GNU/Linux za računalniško forenziko
Kako in zakaj uporabljamo GNU/Linux v zvezi z računalniško forenziko.
Računalniki in OS MS Windows / Computers and OS MS Windows Folder Prosojnice, izročki in tabla / Slides, handouts and whiteboard
URL 5. Vaja: Windows register in dnevniki
URL 6. Vaja: Iskanje uporabniških imen in gesel
URL 5. Lab: Windows registry and logs
URL 6. Lab: Finding usernames and passwords
Page Windows registry, logging
Kako se nastavlja logiranje in registry v windows
Page Iskanje Windows ključev / finding keys in Windows

Kako vdremo v sistem z Windows? Kje so ključi?

Datotečni sistemi na operacijskih sistemih Unix / Filesystem on Unix OS Folder Prosojnice, izročki in tabla / Slides, handouts and whiteboard
URL 7. Vaja: Beleženje pod operacijskim sistemom Linux
URL 7. Lab: Logging under the Linux operating system
Page Linux boot
Kako se v letu 2020 zažene tipični Linux sistem?
Page Bootloader, msramdump
Napiši svoj MBR; usposobi msramdump
File Popravek za syslinux 3.61
Patch, da se syslinux 3.61 spet prevede na novejših Ubuntu.
Page Keylogger, syslog, bash_history
Kaj počne keylogger, kako uporabimo syslog, kje bash hrani zgodovino.
Osnove računalniških omrežij za potrebe forenzike / Basics of computer networks for digital forensics Folder Prosojnice, izročki in tabla / Slides, handouts and whiteboard
Page E-pošta / E-mail
File hrc.mail
File Example e-mail
Mobilne naprave / Mobile devices Folder Prosojnice, izročki in tabla / Slides, handouts and whiteboard
URL 4. Vaja: Metapodatki
URL 9. Vaja: Forenzika mobilnih naprav
URL 4. Lab: Metadata
URL 9. Lab: Mobile Device Forensics
Page Metapodatki / Metadata
File lovec-nabiralec.jpg
File blinkenlichten.odt
Page Android, N900, SIM
Kako dostopamo do podatkov na telefonih
URL Podatki s telefona N900
URL Podatki s telefona Android
Digitalna forenzika slik / Digital forensics of images Page Borut Batagelj: Slikovna biometrija v forenziki / Image-Based Biometrics in Forensic Science
File Predavanje / Lecture
Digitalna forenzika informacij odprtega tipa / Digital forensics of open source intelligence Page David Modic: Zbiranje informacij odprtega tipa in človeški vektorji napada / Open source intelligence gathering (OSINT) and human attack vectors
File Digitalna forenzika informacij odprtega tipa - Prosojnice [pptx]
Digitalna forenzika v kazenskem postopku / Digital forensics in criminal procedure File Primož Gorkič: Predavanje
Izvajanje digitalne preiskave / Running digital investigation Folder Prosojnice, izročki in tabla / Slides, handouts and whiteboard
File Primer zapisnika o preiskavi elektronske naprave
File Primer zapisnika o zavarovanju podatkov elektronske naprave
URL 8. Vaja: Zgodovina brskalnikov
URL 10. Vaja: Prekoračitev medpomnilnika
URL 11. Vaja: Izvajanje v naprej pripravljenih napadov
URL 12. Vaja: Forenzična analiza pomnilnika na računalniku
URL 13. Vaja: Steganografija
URL 8. Lab: Browser history
URL 10. Lab: Buffer overflow
URL 11. Lab: Carrying out pre-prepared attacks
URL 12. Lab: Forensic analysis of computer memory
URL 13. Lab: Steganography
Page Zgodovina brskalnikov / browser history
Kako ugotoviti, katere strani je kdo obiskoval?
File Posnetek uporabniških datotek
Page Buffer overflow, apparmor
Napiši buffer overflow; omeji program z apparmor
Page Sleuthkit, Autopsy
Uporaba Sleuthkit in Autopsy.
Page Varno hranjenje podatkov / secure data storage
Kako zagotovimo, da se naše slike diskov ne bodo kvarile?
Vabljena predavanja / Invited lectures Page Gorazd Božič: Kibernetski incidenti v praksi / Cyber incidents in practice
Page Računalniško preiskovanje in digitalna forenzika v slovenski Policiji / Computer investigation and Digital Forensics in Slovenian Police
Page Aleš Ažman: Preiskovalno delo zasebenega detektiva in digitalna forenzika / Investigative work of a private investigator and digital forensics
Pristopni kolokvij / Entrance exam URL KPOV Judge
Page Uporabni ukazi, naprave in datoteke

Uporabni ukazi, naprave in datoteke

URL Povzetek snovi za pristopni kolokvij / a short overview of requisite knowledge for the entrance exam
Seminarska naloga / Essay File Predloge predstavitev s FRI CGP / Presentation template
Predloge za predstavitve FRI.
URL EasyChair

Tukaj oddate seminarsko nalogo in tudi recenzije. Pri tem se prijavite s poljubnim vašim e-naslovom. / Here you hand in the essay and also reviews. You login with your e-address.