Week Name Description
File Rešitve 1. kolokvija s točkovnikom
File Rešitve 2. kolokvija s točkovnikom
Page Osnovni podatki o predmetu

Osnovni podatki o predmetu

Page Obveznosti študenta
Page Gradiva

Literatura in ostala gradiva. Tudi iz arhiva.

Page References in English
Page Tutorske ure2. oktober - 8. oktober File Izročki predavanj, indukcija in izjavni račun
Page references in English, Induction
Page references in English, Propositional logic
9. oktober - 15. oktober URL Predavanja 10. oktobra ob 16h, Zoom link
Page Predavanja 10. oktobra ob 16h, gradiva
File Zakoni izjavnega računa
File Naloge za vaje, 2. teden
16. oktober - 22. oktober File Pravila sklepanja
File Pravilni in nepravilni sklep
File Pomožni sklepi
File Naloge za vaje, 3. teden
23. oktober - 29. oktober File Predikatni račun - izročki predavanj
Page references in English, Predicate logic
File Interpretacija in formalizacija
File Zakoni predikatnega računa
File Naloge za vaje, 4. teden
30. oktober - 5. november File Teorija množic - izročki predavanj
Page references in English, Set theory
File Enakosti z množicami
File Naloge za vaje, 5. teden
File Vaje 5. teden rešitve
Page Naloge za vaje, 5. teden, rešitve (posnetki)
6. november - 12. november File Moč množic - izročki predavanj
Page references in English, set cardinality
File Lastnosti kartezičnega produkta
File Naloge za vaje, 6. teden
13. november - 19. november File Relacije, izročki predavanj
Page references in English, relations, functions (mappings)
File Lastnosti relacij
File Operacije z relacijami
File Naloge za vaje, 7. teden
20. november - 26. november File Inverzna preslikava
File Kompozitum preslikav
File Moč neskončnih množic.
File Naloge za vaje, 8. teden
27. november - 3. december File Teorija grafov, izročki predavanj
Page references in English, graph theory
File Naloge za vaje, 9. teden
4. december - 10. december File Naloge za vaje, 10. teden
11. december - 17. december File Naloge za vaje, 11. teden
18. december - 24. december File Teorija števil, permutacije - izročki predavanj
Page references in English, number theory, permutations
File Naloge za vaje, 12. teden
1. januar - 7. januar File Naloge za vaje, 13. teden
File Izročki, permutacije
8. januar - 14. januar File Naloge za vaje, 14. teden
15 January - 21 January File Naloge za vaje, 15. teden