Topic Name Description
O predmetu Page O predmetu

O predmetu

Page Potek predmeta
File Uvod v predmet
Page Viri in povezave
File Kazalci po literaturi
File Kazalo snovi
Page Basic information
File Literature pointers
File Table of contents
1 - Algoritmi in problemi File Algoritmi
URL What is an algorithm? - David J. Malan (TedEd video)
URL How algorithms shape our world? - Kevin Slavin (TedEd video)
URL How to solve it?, George Polya
URL Hrošči v dvojiškem iskanju
2 - Osnovne podatkovne strukture File Abstraktni podatkovni tipi
File Polja (tabele)
File Povezani seznami
URL Vizualizacije podatkovnih struktur
Page Teorija 2: povzetek prosojnic
3 - Zahtevnost algoritmov File Natančna zahtevnost
File Asimptotična zahtevnost
File Demo - napovedovanje časa
4 - Drevesa File Drevesa
File Lastnosti dreves - izpeljave
File Kopica
File Lastnosti kopice - izpeljave
5 - Urejanja File Urejanje
File Zahtevnost Quicksorta
File Urejanje brez primerjav
File Izbiranje
URL Vizualizacija algoritmov urejanja
URL Sonifikacija algoritmov urejanja
URL Sonifikacija algoritmov urejanja 2.
URL Animacija urejanja s koši
File Bonus - Quicksorts
6 - Grafi File Grafi
File Algoritmi na grafih
URL Vizualizacije algoritmov (na grafih in tudi drugih)
URL Štetje trikotnikov malo hitreje
File Članek (FRI študent) o Tarjanovem algoritmu
URL Optimizacija BFS algoritma
7 - Metode snovanja algoritmov File Metode + groba sila + izčrpno preiskovanje + sestopanje
File Deli in vladaj
Naloge, nalogice, vaje, kolokviji in izpiti URL HackerRank (programiranje dela mojstra)
URL Project Euler (serija programerskih izzivov)
URL Vadnica APS1 - PDF dokument
URL Vadnica APS1 - Latex source on GitHub
File Kolokvij 2019/20
File Pisni izpit 17/18 1. rok
File Pisni izpit 18/19 1. rok