vaja 13. teden

Igrali smo golf v vetru in poskusali zadeti luknjo po dveh odbojih žogice od tal.

Napisati smo morali funkcijo, ki vrne desno stran Newtonovih enačb za gibanje pod vplivom sile teže in zračnega upora (z vetrom):

projektil.m

Predelati smo morali tudi metodo Runge-Kutta 4. reda, da smo žogico dvakrat odbili od tal:

rk4top.m

S pomočjo teh funkcij smo simulirali in narisali let žogice, ki se je dvakrat odbila od tal.

vaja14.m

V to datoteko je vključena še implementacija posplošitve sekantne metode, s katero lahko izračunamo potrebne začetne pogoje, da zadanemo luknjo.

Narisana je slika, ki jo dobimo, ko poženemo skripto vaja14.m. Narisane so tri tirnice z modro, ki jih dobimo pri na pamet izbranih začetnih pogojih. Rdeče tirnice so zaporedni približki, ki jih dobimo po sekantni metodi, katerih končne točke se približujejo tarči, ki je narisana z črnim krogcem. Skripta tudi izpisuje vmesne rezultate poteka algoritma in končno rešitev (ki pove potrebno začetno hitrost in smer, da zadenemo tarčo).

Last modified: Friday, 7 January 2022, 5:31 PM