Teorija 6 - Rekurenčne relacije in Masterjev izrek

Opened: Monday, 9 January 2023, 12:00 AM
Due: Monday, 16 January 2023, 11:59 PM

Napišite izpeljavo rekurenčnih relacij za določanje časovne zahtevnosti treh metod za urejanje:

  • dvojiškega vstavljanja,
  • urejanja z zlivanjem in
  • hitrega urejanja

Pri izpeljavi uporabite enak pristop, kot je bil prikazan na predavanjih in laboratorijskih vajah. Če je to potrebno pri izpeljavi obravnavajte ločeno najslabši (Tw) in najboljši (Tb) primer. Rezultat preverite z uporabo Mastrejevega izreka.