Teorija 6 - Rekurenčne relacije in Masterjev izrek

Opened: понеделник, 9 јануари 2023, 00:00
Due: понеделник, 16 јануари 2023, 23:59

Napišite izpeljavo rekurenčnih relacij za določanje časovne zahtevnosti treh metod za urejanje:

  • dvojiškega vstavljanja,
  • urejanja z zlivanjem in
  • hitrega urejanja

Pri izpeljavi uporabite enak pristop, kot je bil prikazan na predavanjih in laboratorijskih vajah. Če je to potrebno pri izpeljavi obravnavajte ločeno najslabši (Tw) in najboljši (Tb) primer. Rezultat preverite z uporabo Mastrejevega izreka.