Teorija 2- Abstraktni podatkovni tipi

Opened: Monday, 24 October 2022, 12:00 AM
Due: Monday, 31 October 2022, 11:59 PM

1. Za abstraktni podatkovni tip Int z definiranimi operacijami succ, pred, add, neg in sub pokažite, da je 

            sub(neg(n), m) = neg(add(n,m))

2.  Napišite javansko implementacijo metode  obrni(Stack s, int n, int m), ki obrne m elementov sklada s od mesta n dalje. Rezultat je spremenjen izhodiščni sklad, pri reševanju pa lahko uporabljate pomožne sklade. Za izvedbo sklada uporabite razred Stack iz Collection Framework-a. Rešitev naj vsebuje samo operacije nad skladi. 

Pri obeh nalogah upoštevajte rezultate in ugotovitve 2. laboratorijskih vaj.

Rešitev oddajte kot tekstovno ali PDF datoteko.